Digitaal Portfolio

Auteur(s): 
Patrick Sins, onderzoeker, LOOK - Wetenschappelijk Centrum Lerarenonderzoek, Open Universiteit Nederland, lector Daltononderwijs en onderwijsvernieuwing bij Saxion
Samenvatting: 

Bij leerlingen in het voortgezet onderwijs onderzochten de presentatoren in hoeverre het bijhouden van een digitaal portfolio meer bijdraagt aan de ontwikkeling van zelfregulerend leren in vergelijking met leerlingen die een papieren portfolio bijhouden. 30 leerlingen hielden een papieren portfolio bij en 39 leerlingen gebruikten een digitaal portfolio tijdens een periode van 5 maanden. Een multilevel‐analyse toont aan dat het digitale portfolio significant positief bijdraagt aan de ontwikkeling van reflectie van leerlingen en op de nameting. Deze bevindingen leiden tot de conclusie dat het digitale portfolio zelfregulerend leren kan stimuleren.

Trefwoorden: 
zelfregulerend leren, reflectie, portfolio

Doelgroep: