VO in the Cloud

Auteur(s): 
Claudio Versaci, eigenaar, 2bitcat
Samenvatting: 

2bitcat is nieuw advies‐ en opleidingsbureau dat zich speciaal richt op informatica en ICT binnen het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en hbo. Zij geloven dat informatica en ICT de oplossingen zijn voor leuker, beter onderwijs en een efficiëntere organisatie. De presentatie gaf twee sprekende voorbeelden hoe 2bitcat cloud computing toepast:
‐ Middels implementatie in het vak LI (Lifestyle Informatics)
‐ Cloud computing gebruikt door docenten in het primair en voortgezet onderwijs

Trefwoorden: 
cloud computing, samenwerken, Bring Your Own Device (BYOD), ICT als middel om je leven te verrijken

Doelgroep: