Digitaal Portfolio

Auteur(s): 
Bert Lichtenberg, Holomedia
Samenvatting: 

e-Learning is een populair woord, maar het digitaal portfolio wordt de kernapplicatie in het kader van competentiegericht leren. Een digitaal portfolio kan nog beter voorzien in de ondersteuning van nieuwe opvattingen van leren, maar mag geen losse applicatie in het onderwijsproces worden. Hoe is de relatie met contacturen, stage, projecten en e-Learning?
De presentatie geeft een beeld van de geïntegreerde leeromgeving, haar onderdelen en hun onderlinge relatie. De demonstratie laat voorbeelden zien. Tevens komen best practices aan bod, met name over de ervaringen bij implementaties met het digitaal portfolio: welke keuzes moet men maken, welke veranderingen worden door de gebruikers ervaren en wat zijn de ervaringen?
Aan het einde is er ruimte voor vragen en uitwisseling van ervaringen vanuit de deelnemers. Het digitaal portfolio is een onmisbare ICT-toepassing in het kader van digitaal leren, mits op de juiste manier geïntegreerd.

Doelgroep: