Het portfolio, meer dan een klapper!

Auteur(s): 
Hans Tromp, Rovict Groep
Samenvatting: 

Wat wil ik worden? Ingegaan wordt op competentiegericht leren vanuit student perspectief. Hoe helpen we de student bij het formuleren van zijn doelstellingen in relatie tot zijn eigen ervaringen (EVC's) en wat kan het onderwijs bieden. De workshop is gericht op het doorlopen van de onderdelen in het portfolio waarbij het ontwikkelingsrichting van de student centraal staat.
Hoe begeleiden we het zelfonderzoek naar aanwezige competenties, het formuleren van zijn persoonlijk ontwikkelingsplan en zijn studie-activiteitenplan.
Aan de hand van cases worden deze fasen doorlopen, waarbij de deelnemers worden uitgenodigd hun ervaringen en visie in te brengen. Daarnaast zal kort worden ingegaan op het vastleggen van het proces, de bewijzen van verworven competenties en de mogelijkheden die ICT (digitaal portfolio, studie voortgangsrapportage en e-Learning) daarbij biedt.

Doelgroep: