MBO

Systeemontwikkelingsmethodieken met behulp van de Workbench SDW (System Development Workbench)

Auteur(s): 
J.J. Merk, Sector MTS, Zeeland College, Vlissingen
Samenvatting: 

Er wordt een kort overzicht gegeven van informatiesystemen en hun relatie met bedrijfsprocessen. Specifiek wordt dieper ingegaan op de betekenis en invloed die technische informatiesystemen op het functioneren de organisaties en op de maatschappij in het algemeen uitoefent. Aan de hand van de kenmerken en karakteristieken van technische informatiesystemen wordt gekeken naar de verschillen en overeenkomsten van technische informatiesystemen (TI-systemen) en bestuurlijke informatiesystemen (BI-systemen).

De noodzaak en het moderne gebruik van netwerken binnen het vakgebied van de Technische Informatica

Auteur(s): 
J.C. Huisman, Technisch College Ede, Ede
H.A. van Eijk, Technisch College Ede, Ede
Samenvatting: 

1. Het tonen van een transparant netwerk en de modernste gebruiksmogelijkheden binnen dat netwerk, zoals het Client-servermodel, de (X-)windows-omgeving en, optioneel, het beheer en de communicatiemogelijkheden vanuit het gesloten netwerk naar buiten.
2. Het tonen van een geïntegreerde CASE-omgeving waarbinnen diverse ontwerp- en generatie-faciliteiten zijn opgenomen.

Van registratie naar informatie: kantoorautomatisering in de praktijk

Auteur(s): 
P.W. Hoogendoorn, Regionaal Praktijkcentrum Automatisering BV, Den Haag
Samenvatting: 

De deelnemer verwerft:
- inzicht in de dagelijkse praktijk van het geautomatiseerde kantoor
- ervaart het voordeel van het gebruik van kantoorsimulaties in het onderwijs
- maakt kennis met management informatie- en beslissing ondersteunende systemen.

Games for soldiers, not for generals

Auteur(s): 
P. de Jong, Stichting Opleidingen Metaal, Woerden
D. van der Ent, Stichting Opleidingen Metaal, Woerden
B.K. van Linder, Centrum voor Innovatie en Coöperatieve Technologie, Universiteit van Amsterdam
Samenvatting: 

De acroniem FPA wordt over het algemeen gebruikt voor Flexibele Productie Automatisering. De noties die een ieder met dit concept heeft zijn niet altijd dezelfde. Dit geldt ook voor Computer Integrated Manufacturing, CIM, om van de relatie van die twee maar niet te spreken. In feite komt het erop neer dat de concepten voor ogen hebben Flexibel te Produceren met behulp van Automatisering. Zowel nationaal als internationaal wordt men zich bewust dat kwalificatie van het personeel een essentiële factor is bij het opzetten en het uitnutten van de FPA-benadering.

Informatiekunde en Informatica

Auteur(s): 
P.A. Jansen, Vereniging Informatiekunde en Informatica, Rhenen
A.J. van der Heijden, Vereniging Informatiekunde en Informatica, Rhenen
Samenvatting: 

De Vereniging Informatiekunde en Informatiekunde is in 1988 opgericht met als doel het informatica/informatiekunde-onderwijs binnen het voortgezet onderwijs te bevorderen. De snelle groei van de vereniging werd mede veroorzaakt door de bestaande onvrede met dit onderwijs.
Het vak informatiekunde/informatica bestond officieel, er was geen eenheid in de leerstof en de positie van het vak was erg onzeker.

Een computerlokaal voor iedereen

Auteur(s): 
W.J.A. Haans, Pedagogische Technische Hogeschool Nederland, Eindhoven
J.A. Kant, Pedagogische Technische Hogeschool Nederland, Eindhoven
Samenvatting: 

Deze postersessie wil laten zien dat een goed beheersysteem in het voordeel is van elke gebruiker, de docent, de cursist en nog het meest van de systeembeheerder.

Courseware Industriële Automatisering

Auteur(s): 
J.M.A. Gordijn, Centrum Innovatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, Den Bosch
Samenvatting: 

Het verschaffen van informatie over Courseware over het onderwerp 'Industriële Automatisering', die in de loop van 1992 beschikbaar zal komen voor het beroepsonderwijs.

Instrument Multiplexing via netwerken: simuleren van navigatie-instrumenten van NMEA-0183 interface, zodat elke student met reële data op gesimuleerd beeld kan werken

Auteur(s): 
J.W. Hof, IJmond College Maritiem Instituut IJmond
Samenvatting: 

Bereikbaarheid van het gebruik van elektronische instrumenten vergroten door toepassing van netwerken waarbij oorspronkelijke signaalfuncties via interfaces aan het netwerk doorgegeven worden. Een instrument is op deze wijze voor meerdere studenten tegelijkertijd beschikbaar. Practica worden effectiever door elke student z'n eigen 'ontvanger' te kunnen presenteren, zonder meerdere, veelal kostbare apparatuur aan te hoeven schaffen.

Flex systeem elektrotechniek, flexibel toetssysteem met RT mogelijkheden en pedagogische administratie

Auteur(s): 
M.A. Floor, Werkgroep Beflex, Streekschool voor beroepsbegeleidend onderwijs, regio Leiden, Leiden
M.J.L. Muller, Werkgroep Beflex, Streekschool voor beroepsbegeleidend onderwijs, regio Leiden, Leiden
A.J.J. Verbaken, Werkgroep Beflex, Streekschool voor beroepsbegeleidend onderwijs, regio Leiden, Leiden
Samenvatting: 

De congresbezoeker wordt door middel van een demonstratieprogramma bekend gemaakt met de mogelijkheden van het Flex-pakket op cursistniveau.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid de faciliteiten van de leraar en de systeembeheerder te bekijken.
In het kader van de landelijke ontwikkelingen binnen het beroepsbegeleidend onderwijs/leerlingwezen is de werkgroep Flexibilisering (Beflex) ingesteld onder de verantwoordelijkheid van:
- Vakcommissie Coördinerend Leraren Elektrotechniek (VCLE)
- Vereniging Elektrotechnisch Vakonderwijs (VEV).

Ontwikkelingen in de systeembeheerfunctie bij grote organisaties en het belang van opleidingen

Auteur(s): 
A.D. Hunnersen, Belastingdienst Opleidingen, Utrecht
Samenvatting: 

Bij het toenemen van het aantal automatiseringshulpmiddelen, worden organisaties op enig moment ook geconfronteerd met de noodzaak deze ondersteuningsmiddelen ten behoeve van hun primair proces te beheren.
In deze presentatie wordt in een viertal fases een beeld gegeven van de ontwikkeling van de systeembeheerfunctie bij een grote organisatie als de Belastingdienst en van het toenemend belang van opleidingen daarbij. Met name de functie van opleidingen in de laatste fase zal uitgebreid worden belicht.

Pagina's

Subscribe to RSS - MBO