Geïntegreerd leermiddelengebruik in het agrarisch onderwijs

Auteur(s): 
J. van Zeeland, STOAS, Sector Agrimedia, Ede
Samenvatting: 

Doel van de poster galerij is de congresdeelnemers inzicht te geven in de wijze waarop binnen het agrarisch voortgezet onderwijs de leermiddelenontwikkeling plaatsvindt. Uitgangspunt is de omvangrijke vernieuwingsoperatie die momenteel in het Agrarisch Voortgezet Onderwijs plaatsvindt (kwalificatiestructuur, participerend leren). De leermiddelenontwikkeling vindt op geïntegreerde wijze plaats, waarbij afhankelijk van de wens vanuit de vernieuwingsorganisatie gekozen wordt voor het meest geschikte medium (educatieve software, AV-producties) of een combinatie daarvan.
Hierbij krijgt de invoering van informatietechnologie in met name de beroepsgerichte en - ondersteunende agrarische vakken relatief veel aandacht.

Doelgroep: