Teleleren voor het MBO

Auteur(s): 
E. van Veen-van Vliet, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Breda
Th.F.M. Veltman, DCE Nederland bv, Badhoevedorp
Samenvatting: 

Het project Tele-leren is een initiatief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Gemeente Tilburg. Het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen participeert eveneens. Het project betreft een proef in het MBO bij de Scholengemeenschap De Rooi Pannen te Tilburg. Tele-leren is onderwijs op afstand, met behulp van interactieve/realtime informatietechnologie.
Het doel van het project is het proefondervindelijk onderzoeken van de mogelijkheden om middelbare scholieren uit het spitsverkeer te halen, zodat kan worden bezien of en in hoeverre Tele-leren een bijdrage kan leveren aan de afvlakking van de ochtendspits.

Doelgroep: