MBO

Examinering van PDI-modulen: flexibel en maatwerk

Auteur(s): 
S.H.M. Obdeijn, Stichting EXIN, Utrecht
Samenvatting: 

Stellingen, gepresenteerd tijdens de inleiding, zijn:
* Het modulair gerichte PDI-programma voorziet voor een groot deel in de certificeringsbehoefte. Daarnaast ontstaat bij opleiders steeds meer de behoefte aan certificering op maat
* Twee examenmomenten per jaar biedt opleiders te weinig mogelijkheden. Flexibiliteit in het aantal examenmomenten geeft de opleiders roostervrijheid. Dit biedt meer opleidingsmogelijkheden voor opleiders en kandidaten

Beter onderwijs remedie voor malaise IT-industrie

Auteur(s): 
A.H.J.B. Schotgerrits, KPMG Klynveld Management Consultants, Utrecht
Samenvatting: 

De industrietak die zich bezighoudt met de productie van Informatie Technologie (IT) is strategisch buitengewoon belangrijk voor de Nederlandse economie. De huidige malaise in de IT-industrie dreigt ons op een moeilijk in te halen achterstand te zetten in de internationale concurrentiestrijd. Er wordt naarstig gezocht naar remedies, maar het meest voor de hand liggende aangrijpingspunt wordt veronachtzaamd: het onderwijs.

Kwaliteit van Informatica Opleidingen - stand van zaken in het platform

Auteur(s): 
J.J. Snijder, Opleidingscentrum IBM Nederland N.V., Utrecht
Samenvatting: 

Sinds twee jaar is in Nederland een platform actief dat zich richt op de bundeling van de krachten in het informatica onderwijs die zich richten op de kwaliteitsbevordering van dat onderwijs.
Om te voorkomen dat her en der in het land het wiel opnieuw werd uitgevonden nodigde de afdeling Educatie van het Nederlands Genootschap voor Informatica (NGI) verschillende belanghebbenden uit voor een eerste bijeenkomst in maart 1990. In de lezing zal een schets worden gegeven van de discussie die zich in de loop der tijd in het platform heeft afgespeeld rondom certificering en kwaliteit.

Invoering en gebruik van een informatiesystemen ten behoeve van onderwijsbeheer

Auteur(s): 
J. de Noord, STOAS, Sector Agrimedia, Ede
Samenvatting: 

Binnen het LBO en MBO zijn certificering en fusievorming belangrijke ontwikkelingen. Deze twee ontwikkelingen stellen nieuwe eisen aan de organisatie en informatievoorziening ten behoeve van het onderwijsbeheer. In dit kader begeleidt STOAS Agrimedia de invoering van Schoolfact 5 op de Agrarische Opleidings Centra. Tijdens de presentatie wordt op drie aspecten met betrekking tot de invoering en exploitatie van Schoolfact 5 ingegaan.

Lesmateriaal voor informatiekunde in het LBO/IBO

Auteur(s): 
A.M. Schoen, Faculteit voor Onderwijs en Opvoeding, Algemene Hogeschool Amsterdam, Amsterdam
W.H. Weijdema-Pieterse, Faculteit voor Onderwijs en Opvoeding, Algemene Hogeschool Amsterdam, Amsterdam
Samenvatting: 

De deelnemers werken met lesmateriaal bij het geïntegreerde programma GLOBES dat in het kader van het Comenius-project aan alle basisscholen wordt verstrekt. In het LBO/IBO-project van de AHA/FOO in Amsterdam is lesmateriaal voor de onderbouw van het LBO/IBO ontwikkeld, dat momenteel op zes scholen wordt uitgeprobeerd.
De deelnemers aan deze sessie moeten in dit lesmateriaal de kerndoelen van informatiekunde in de basisvorming in geoperationaliseerde vorm herkennen. Tevens beoordelen zij het materiaal op geschiktheid voor LBO/lBO-leerlingen.

The impact of telecommunication technologies on vocational training

Auteur(s): 
A. Romiszowski, PRESTO, Bunnik
Samenvatting: 

Objective: to outline the potential for effective and efficient interactive distance education systems made possible by recent advances in telecommunications technologies.

Organisatie van computertoepassingen in het voortgezet onderwijs

Auteur(s): 
Th.P.J. Ris, Faculteit Educatieve Opleidingen, Hogeschool Rotterdam en omgeving, Rotterdam
Samenvatting: 

De Nederlandse overheid heeft in 1984 het startsein gegeven voor het zogenaamde NIVO-project (Nieuwe Informatietechnologie Voorgezet Onderwijs). Dit project had verschillende doelen. Een van die doelen was het verstrekken van apparatuur aan de deelnemende scholen. De scholen voor het voortgezet onderwijs werden vrij plotseling geconfronteerd met een hoeveelheid computers die binnen de vakken gebruikt konden worden. In de praktijk gaf en geeft dit aanleiding tot grote organisatorische problemen. Wanneer en door wie worden bijvoorbeeld supplies aangeschaft voor de verkregen computers?

Een brug tussen onderwijs en informatica

Auteur(s): 
J.C.M.M. Snel, C.C.O./Centrum Computer Opleidingen, Heerlen
Samenvatting: 

In 'informatica-land' is er een toenemende behoefte aan zogeheten interdisciplinaire deskundigen. Een brug tussen de disciplines onderwijs en informatica houdt tweerichtingsverkeer in:
- Informatica in 'het' onderwijs
Meestal verzorgd door niet-informatici.
- Onderwijs in 'de' informatica
Vaak gegeven door onderwijskundig niet-geschoolden.
De doe-het-zelf-sessie zal een eerste aanzet vormen tot bewustmaking van didactische principes.

Windows in een netwerk

Auteur(s): 
G.A. Stallinga, Belastingdienst Opleidingen, Utrecht
B. Hankes, Belastingdienst Opleidingen, Utrecht
Samenvatting: 

Het verschaffen van aanvullende kennis voor hen die een netwerk beheren met Windows als grafische gebruikersomgeving.
Voor deze minicursus zal het zich beperken tot het leren optimaliseren van werkstations, dusdanig dat Windows er optimaal op kan 'draaien'.

Parallel PC-werkstation: de RIKS-MIPS!

Auteur(s): 
J.D. van der Meulen, Project Parallel Processing, Hogeschool Gelderland, Arnhem
Samenvatting: 

De deelnemer kent de infrastructuur voor een parallel processing practicum op een PC-platform. De deelnemer ervaart de praktijk van parallel processing door gebruik te maken van transputers. De deelnemer verwerft elementair inzicht in de basisconcepten van parallel programmeren in OCCAM en ziet mogelijkheden en toepassingen van parallel processing.

Pagina's

Subscribe to RSS - MBO