MBO

Kun je informatica-opleidingen classificeren?

Auteur(s): 
A.E.N. Hacquebard, Open universiteit, Heerlen
F. Mulder, Open universiteit, Heerlen
D.A.J. Smeets, Hogeschool Gelderland, Arnhem
C.M. Veenstra-Strijland, Universiteit Nijenrode, Breukelen
Samenvatting: 

Een nieuw classificatieschema (UCSIE) gebruiken als gereedschap bij het vergelijken van curricula in het informatica-onderwijs.

Besturingstechniek en basisvorming

Auteur(s): 
P. Flikweert, Productgroep Industriële Automatisering, Pedagogisch Technische Hogeschool Nederland, Eindhoven
Samenvatting: 

Binnen het vak Techniek in de basisvorming maken leerlingen kennis met de belangrijkste sectoren van de techniek. Eén van die sectoren is de besturingstechniek. De kern daarvan wordt gevormd door geautomatiseerde systemen voor het sturen en regelen van processen.
Om leerlingen inzicht te kunnen geven in de werking van zulke systemen kan de technologieonafhankelijke Sequential Function Chart-methode gehanteerd worden.

Computerprogramma's voor LBO/IBO

Auteur(s): 
H.J. van Lienen, O.S.G. de Nieuwe Vaart, Zaandam
Samenvatting: 

Kennismaken met en beoordelen van in de praktijk ontwikkelde programma's voor het LBO - lBO - ISK. Aan de hand van korte beschrijvingen van de programma's kunnen programma's bekeken worden. Duidelijk wordt gemaakt dat door de invloed van de docent(e) een voor hem/haar bruikbaar product ontstaat. Een aantal voorbeelden staan op de diskette.

Kwaliteitsaspecten van de organisatie van de informatisering

Auteur(s): 
A.G. Hengeveld, BDO CampsObers, Den Haag
Samenvatting: 

Administratieve organisatie, informatieverzorging, bestuurlijke danwel management informatie zijn voorbeelden van vakgebieden die momenteel nogal in beweging zijn. Optimalisering ervan speelt in veel organisaties tegenwoordig, vaak vanwege verschillende redenen en rol.

School Informatie Service Centrum

Auteur(s): 
M.M. van der Laan, Technologie Centrum Limburg, Heerlen
Chr. Leenders, Hogeschool Katholieke Leergangen, Sittard
Marcel van Kan, Telematica International B.V., Nederweert
Peter Dieteren, Kennistransfer, Hogeschool Katholieke Leergangen, Sittard
Samenvatting: 

In 1991 is Technologie Centrum Limburg gestart met het project 'School Informatie Service Centrum' (SISC).
Doel van het project is het realiseren van een elektronische dienst (via een videotexsysteem) voor in eerste instantie het Algemeen Voortgezet Onderwijs/LBO en het basisonderwijs. Het SISC is een instrument dat ingezet kan worden in de alledaagse school- en onderwijspraktijk, en wel als een communicatie- en informatiesysteem.

Systeemontwikkeling voor besturingstechniek

Auteur(s): 
A. de Kruijk, Productgroep Industriële Automatisering, Pedagogisch Technische Hogeschool Nederland, Eindhoven
Samenvatting: 

De complexiteit van geautomatiseerde systemen voor het sturen en regelen van processen is behoorlijk toegenomen en zal ook blijven toenemen. Voor het ontwikkelen en onderhouden van dergelijke systemen zijn uniforme documentatieregels van belang. Dit geldt zowel bij het vastleggen van de systeemeisen als het systeemontwerp. Steeds meer zullen technici met dergelijke systemen te maken krijgen. In het technisch beroepsonderwijs zal daarom meer aandacht geschonken moeten worden aan complexe systemen en een methode om deze te ontwikkelen.

Applicatie-ontwikkeling met Sequential Function Charts

Auteur(s): 
A. de Kruijk, Productgroep Industriële Automatisering, Pedagogisch Technische Hogeschool Nederland, Eindhoven
Samenvatting: 

In het technische beroepsonderwijs is er een groeiende behoefte aan het methodisch ontwikkelen van een applicatie. Standaardisatie van de gebruikte symbolen neemt hierbij een belangrijke plaats in. De grafisch georiënteerde 'Sequential Function Chart'-techniek komt hieraan tegemoet. Hiermee kunnen de eisen met betrekking tot een tijdvolgordebesturing eenduidig vastgelegd worden. Deze op Grafcet gebaseerde methode is gestandaardiseerd in de internationale norm IEC 848 en de Nederlandse norm NEN 5848.

Architectuur van leerplan Technische InformatieSystemen

Auteur(s): 
P. de Jong, Stichting EXIN, Utrecht
Samenvatting: 

Achter het leerplan TIS (acht modulen) zit een weloverwogen opbouw qua structurering van de inhoud over de modulen en de didactiek. Bij het ontwikkelen van de cursussen voor de modulen is een door Stichting EXIN ontworpen didactisch model toegepast.

PRESTO Courseware Transferpunt

Auteur(s): 
A.C.M. van Luit, PRESTO, Bunnik
Samenvatting: 

Het PRESTO-programma voor het middelbaar en cursorisch beroepsonderwijs werkt op twee manieren aan de uitvoering van het overheidsbeleid. Ten eerste dient de school zich goed te oriënteren op de technologische trends die zich bij de bedrijven en instellingen in haar regio voordoen. Ten tweede wordt de school gestimuleerd om na te denken over de inzet van nieuwe technologieën in het onderwijs en daarop schoolbeleid te maken.

Onderzoek naar inzet van CASE-tools binnen het onderwijs aan de studierichting informatica en informatiekunde

Auteur(s): 
C.A. van Loon, Sector Informatica, Haagse Hogeschool, Den Haag
W.A. Smit, Sector Informatica, Haagse Hogeschool, Den Haag
Samenvatting: 

In deze presentatie wordt een schets gegeven van een onderzoek naar inzet van CASE-tools binnen het onderwijs aan de studierichting Informatica & Informatiekunde dat binnen de Haagse Hogeschool, sector Informatica wordt uitgevoerd. Dit onderzoek wordt uitgevoerd binnen de kaders van het onderwijsgebonden onderzoek binnen deze instelling.
Doel van het onderwijsgebonden onderzoek is erop gericht nieuwe ontwikkelingen in research en praktijk (zoals bijvoorbeeld rond CASE-tools) te volgen en eventuele resultaten te gebruiken voor inzet in het (reguliere) onderwijs.

Pagina's

Subscribe to RSS - MBO