MBO

IT-HUB

Auteur(s): 
Edwin Gels, IT-HUB
Robert Peletier, IT-HUB
Gerben de Vries, IT-HUB
Samenvatting: 

ICT Lyceum en IT Hub zetten in op ontwikkeling en behoud van IT-talent – waarom en hoe.

Scrumatschool: Beter samenwerken, hogere leeropbrengst & persoonlijke ontwikkeling

Auteur(s): 
Alexander Muntjewerf, scrumatschool
Samenvatting: 

Altijd al willen weten hoe je Agile & Scrum toepast in de klas? In deze interactieve workshop laat docent en Agile coach Alexander Muntjewerf je kennis maken met het gedachtegoed en de werkwijze van scrum in het onderwijs. Als professional zelf werken in een Agile / Scrum omgeving heeft enkele duidelijke verschillen ten opzichte van het opleiden van jongeren in deze werkmethode in een educatieve context. Vanuit docenten wordt Scrumatschool sinds 2012 continu ontwikkeld. Het is een bewezen didactisch framework voor samenwerkend leren.

Inclusie en toegankelijkheid in het ICT-onderwijs

Auteur(s): 
Arja Boer, Accessibilty Onderdeel van Bartimeus
Samenvatting: 

Het nadenken over toegankelijkheid, of dat nu digitale toegankelijkheid is, toegankelijkheid van producten of de openbare ruimte vindt idealiter plaats bij de start van een website, gebouw of product. Daarom is het belangrijk dat ook ICT-studenten leren hoe ze toegankelijk kunnen bouwen en ontwerpen.
Hogeschool Utrecht en de HAN delen tijdens deze workshop hun ervaringen met het integreren van digitale toegankelijkheid in het curriculum.

De juiste papieren?: het onderhoud van ICT kwalificaties in het mbo

Auteur(s): 
Lisette Heijma, S-BB
Ben Visscher, ROCvA
Samenvatting: 

Op het mbo worden niet alleen de softwaredevelopers, cloud engineers, netwerkbeheerders en supportmedewerkers van morgen opgeleid, maar ook toekomstige hbo-i studenten! Het ICT-onderwijs op het mbo is gebaseerd op de landelijk vastgestelde kwalificatiedossiers Software developer, IT infrastructure and devices en Medewerker ICT support. Een update van deze dossiers is momenteel in volle gang!

Hoe communiceren de vaten informatica en digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs?

Auteur(s): 
Jos Tolboom, SLO
Nataša Grgurina, SLO
Samenvatting: 

Vanaf augustus 2019 kunnen scholen in het voortgezet onderwijs (vo) informatica aanbieden als (profiel)keuzevak in havo en vwo volgens het examenprogramma dat je hier kunt vinden.
Sindsdien is het leergebied digitale geletterdheid in opmars. Een voorlopige beschrijving van dat leergebied kun je hier vinden.

De uitrusting van startende IT-professionals

Auteur(s): 
Peter Tolen, VEEZ
Samenvatting: 

In een tijd van agile realiseren van IT functionaliteit is het als lid van zo’n ontwikkelteam van belang dat je breder kijkt dan bijvoorbeeld het functioneel ontwerp of de code alleen. Bij het bekijken van de inhoud van verschillende MBO/HBO opleidingen zie ik dat er nog steeds aandacht is voor de traditionele non-functionals als gebruikersgemak, onderhoudbaarheid etc. Maar hoe zit het met bijvoorbeeld duurzaamheid, bias, privacy, moraliteit?

Copilot and ChatGPT in programming education: what do we know from a research perspective?

Auteur(s): 
Hieke Keuning, Universiteit Utrecht
Samenvatting: 

AI tools such as ChatGPT and Copilot recently have become available to everyone, including students learning how to program. Generating code to solve a specific problem, or asking for help when your code doesn’t work, has never been so easy and within reach. Discussions on whether we should prohibit or embrace these tools are prevalent. While everyone has some anecdotal evidence of the usefulness and/or problems regarding these tools, researchers all over the world have started to study this development more methodically.

Muziek als context in programmeeronderwijs

Auteur(s): 
Krijn Hoogendorp, HvA
Samenvatting: 

In het huidige programmeeronderwijs wordt steeds meer geëxperimenteerd met verschillende contexten. Vroeger werd vaak gekozen voor ‘wiskundige’ opgaven, bijvoorbeeld kortste pad algoritmes of de Toren van Hanoi. Tegenwoordig zijn er veel meer mogelijkheden, zoals programmeren van robots, visueel programmeren of werken met virtual reality. Een andere optie is het coderen van muziek met behulp van ontwikkelomgevingen zoals EarSketch, TunePad (beide Python), en Sonic Pi (Ruby). De vraag is of al deze contexten geschikt zijn voor het aanleren van programmeerconcepten.

Hedy: een graduele, meertalige programmeertaal gebouwd voor in de klas

Auteur(s): 
Mark Giesen, HAN
Samenvatting: 

Als kinderen leren programmeren gebeurt dat vaak met visuele talen, zoals Scratch, of tekstuele talen zoals Python. Visuele talen zijn goed voor de eerste stapjes, maar kinderen en leraren willen vaak door naar tekstueel. Dat is vaak erg lastig, omdat je tegelijk concepten moet leren (zoals een als-dan of herhaling) en de syntax van de concepten (zoals aanhalingstekens en dubbele punten). In Hedy koppelen we dat los, je leert eerst een concept met simpele syntax, en later voegen we complexere syntax toe. Een bewezen manier om te leren programmeren!

MBO LAB: HET KAN WEL!

Auteur(s): 
Leo de Wit, MBO Raad
Liesbeth van den Berg, Ministerie van OC&W
Bert Lichtenberg, Inspectie van Onderwijs
Samenvatting: 

Regels? HET KAN WEL!
De collega's waarschuwen je: wat wil jij met het onderwijs, binnen de huidige regels, dat kan noot. Maar is dat zo?
Inspectie, Ministerie en MBO Raad willen graag met jou in gesprek om te kijken wat er mogelijk is. Veel kan namelijk wel.

Pagina's

Subscribe to RSS - MBO