Een integrerende benadering van de informatica in het voortgezet onderwijs en in het hoger onderwijs

Auteur(s): 
R. Boute, Katholieke Universiteit Nijmegen, Nijmegen
Samenvatting: 

Onderwijs in de informatica heeft voordeel bij een betere samenhang met de andere exacte vakken. In het VWO is dit mogelijk door integratie in de vakken wiskunde (wiskundige functies en functionele programma's) en natuurkunde; in het WO door voor de informatica de systeemtheorie als uitgangspunt te nemen, en omwille van de methodiek zowel aan natuurkunde als aan wiskunde een belangrijke plaats toe te kennen.

Doelgroep: