Mankeert er wat aan gebruikers? (Integratie van informatietechnologie in het Hoger Onderwijs: een achtergebleven terrein)

Auteur(s): 
S.K.Th. Boersma, Faculteit Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
Samenvatting: 

Mede door onvoldoende integratie van informatietechnologie in het (hoger) onderwijs worden gebruikers nog steeds als onvolwassen getypeerd. In dit artikel worden oorzaken besproken en worden oplossingen aangedragen. Een van de oplossingen: een 2e-fase beroepsopleiding Kennissystemen in Groningen wordt verder uitgewerkt.

Doelgroep: