Naar een longitudinaal informatiekunde/informatica curriculum voor het voortgezet onderwijs

Auteur(s): 
A.P. Hartsuijker, Instituut voor leerplanontwikkeling (SLO), Enschede
Samenvatting: 

Tien jaren adviezen, beleid en ontwikkelingswerk hebben een grote hoeveelheid materialen informatiekunde en informatica binnen het voortgezet onderwijs opgeleverd.Een probleem bij voortgaande ontwikkeling van materialen en het opstellen van een longitudinaal curriculum is de onduidelijkheid met betrekking tot de invoering van informatiekunde en informatica.

Doelgroep: