Informatiekunde in het voortgezet onderwijs: resultaten van een survey

Auteur(s): 
A.C.A. ten Brummelhuis, OCTO, Universiteit Twente, Enschede
W.J. Pelgrum, OCTO, Universiteit Twente, Enschede
Tj. Plomp, OCTO, Universiteit Twente, Enschede
Samenvatting: 

Een van de doelstellingen uit het Informatica Stimuleringsplan (INSP) is leerlingen vertrouwd maken met informatietechnologie. Om dit te bereiken is bij de meeste scholen voor voortgezet onderwijs in een van de eerste drie leerjaren het niet officiƫle vak informatiekunde ingevoerd. Op basis van een in 1989 uitgevoerde survey wordt in deze bijdrage de stand van zaken rond de invoering van informatiekunde als vak in de eerste fase van het voortgezet onderwijs beschreven.

Doelgroep: