De taalkist: een zinsgenerator voor het onderwijs in informatica en Nederlands in de tweede fase van het voortgezet onderwijs

Auteur(s): 
J.C. Lepeltak, Instituut voor leerplanontwikkeling SLO, Enschede
Samenvatting: 

niet beschikbaar

Doelgroep: