NIOC 1990 Maastricht

KPC-PRINT-cursus automatiseringscoördinator

Auteur(s): 
A.C.J.M. Oudshoorn, KPC, 's-Hertogenbosch
Samenvatting: 

niet beschikbaar

Een object-georiënteerde software engineering aanpak

Auteur(s): 
L. van Hoorn, CAP Gemini Pandata, Heerenveen
Samenvatting: 

niet beschikbaar

Creatief omgaan met ambiguïteit bij het ontwikkelen van informatiesystemen

Auteur(s): 
V. Avontuur, Informatie-psycholoog, Zoetermeer
Samenvatting: 

niet beschikbaar

Van gestructureerd tot object-georiënteerd programmeren

Auteur(s): 
J.J. van Amstel, Centrum voor Software Technologie, Philips, Eindhoven
Samenvatting: 

niet beschikbaar

Het vormen van het beleid voor automatisering

Auteur(s): 
H. Völlmar, Informatica Training en Advies Collectief, Amsterdam
Samenvatting: 

niet beschikbaar

Scholing en training

Auteur(s): 
L.A.M. Mathijssen, Postbank N.V., Amterdam
Samenvatting: 

Kennis en kennisoverdracht zijn voor het bedrijfsleven fundamentele levensaders. In het Europa van 1992 is een goede relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven onontbeerlijk. Dat vraagt om een marktgericht beleid en een duidelijke identiteit van zowel regulier als niet-regulier onderwijs.

Emancipatorische onderwijsmaatregelen binnen de Introductiecursus informatica - een onderzoeksproject van de Open universiteit

Auteur(s): 
W.D.J. Vlas, Afd. Onderzoek & Evaluatie, Technische Wetenschappen, Open universiteit, Heerlen
C.K.M. Crutzen, Afd. Onderzoek & Evaluatie, Technische Wetenschappen, Open universiteit, Heerlen
G.J.M. Joosten, Afd. Onderzoek & Evaluatie, Technische Wetenschappen, Open universiteit, Heerlen
Samenvatting: 

Een verslag van de achtergronden, de opzet en de uitvoering van een onderzoeksproject waarin onderwijsmaatregelen zijn ontwikkeld, uitgetest en geëvalueerd voor het verbeteren van de instroom, het onderwijsrendement en de doorstroming van vrouwen binnen het informatica- onderwijs aan de Ou.

De Academie voor Informatica: Ervaring en Plannen op het gebied van de Kerninformatica

Auteur(s): 
R.P. van de Riet, Faculteit Wiskunde en Informatica, Vrije Universiteit, Amsterdam
Samenvatting: 

In 1988 werd door de drie Universiteiten te Amsterdam en Utrecht en het Centrum voor Wiskunde en Informatica de Academie voor Informatica (AvI) opgericht om beroepsonderwijs op academisch niveau te verzorgen. In dit artikel zal opzet en structuur van de AvI kort worden aangegeven. De ervaringen tot nu toe en de plannen met betrekking tot de opleiding in de kerninformatica, in het bijzonder de werkwijze om tot een verantwoord curriculum te komen, van de AvI zullen worden besproken.

Implementatie in het (voortgezet) onderwijs van tools voor docenten

Auteur(s): 
T. Lampe, afdeling BVO, Cito, Instituut voor Toetsontwikkeling, Arnhem
H. Feenstra, afdeling BVO, Cito, Instituut voor Toetsontwikkeling, Arnhem
Samenvatting: 

Voor een succesvolle implementatie van docententools in het onderwijs is het bieden van externe ondersteuning belangrijk. De volgende vijf vormen van externe ondersteuning worden beschreven: (1) demonstraties en cursussen, (2) transferpunt, (3) registratiesysteem, (4) gebruikersbulletin en (5) onderhoud van het systeem.

De ondernemende universiteit op de onderwijsmarkt

Auteur(s): 
J.J. Ehrhardt, PAO Informatica, Amsterdam
Samenvatting: 

Het artikel schetst de ontwikkelingen die zich op het terrein van de bedrijfsgerichte opleidingen vanuit de universiteiten hebben voorgedaan en trekt de lijnen door naar de toekomst. De verwachting wordt uitgesproken dat de belangstelling voor langlopende cursussen verder zal afnemen ten gunste van de interesse in korte cursussen.

Pagina's

Subscribe to RSS - NIOC 1990 Maastricht