NIOC 2015 Enschede

Een filosofische kijk op informatica

Auteur(s): 
Bas Haring, Filosoof
Samenvatting: 

Bas Haring is bijzonder hoogleraar aan Universiteit Leiden waar hij de leerstoel publiek begrip van wetenschap bekleedt. Hij is initiator van en verantwoordelijk voor het masterprogramma Media Technology, waarin informatica en kunsten samenwerken. De bedoeling van de leerstoel is de wetenschap toegankelijker te maken voor het grote publiek, en discussies aan te zwengelen met collega-wetenschappers.

Cyber security

Auteur(s): 
Sten Kalenda, Elephant Talk
Samenvatting: 

Wie aan cyber security denkt, denkt aan Sten Kalenda. Hij heeft jarenlange ervaring opgebouwd in dit domein, en heeft zo menig cyberaanval weten te voorkomen. Hij heeft onder andere bij Pink Roccade en later via zijn eigen bedrijf TrustAlert (opgegaan in Elephant Security) veel bedrijven en organisaties geholpen bij het opsporen van
cybercriminelen.

Een creatieve toepassing van ICT

Auteur(s): 
Anne Nigten, The Patching Zone
Samenvatting: 

Anne Nigten is lector Popular Culture, Sustainability & Innovation aan de Academie Minerva (onderdeel van de Hanze Hogeschool) te Groningen. Zij richt zich op onderzoek en ontwikkeling in een interdisciplinaire veld vanuit een “kunst”perspectief. Daarnaast is ze directeur van The Patching Zone, een werkplaats waar Master- en PHD-studenten samenwerken met professionals en studenten van het Zadkine ROC (Rotterdam) aan betekenisvolle, creatieve inhoud.

Creativiteit en algoritmen

Auteur(s): 
Bettina Speckmann, TU/e
Samenvatting: 

Bettina Speckmann is hoogleraar Algoritmen en Visualisatie aan de TU/e. In 2011 ontving zij de eerste Nederlandse Prijs voor ICTonderzoek. Ze maakt deel uit van De Jonge Akademie, een selecte groep jonge onderzoekers. In 2013 ontving ze een Vici beurs van 1,5 miljoen euro. Dat geld gebruikt Bettina om een onderzoeksgroep op te bouwen waarin algoritmen worden ontwikkeld die patronen in complexe data ontdekken. Denk aan bewegingspatronen van groepen dieren of veranderingen in rivierbeddingen.

Open innovatie & software ontwikkeling

Auteur(s): 
Gerben Edelijn, Thales Nederland B.V.
Samenvatting: 

Gerben Edelijn is CEO van Thales Nederland. Hij studeerde Elektronica aan de TU Enschede en startte zijn carrière in 1990 bij Thales. Na verschillende posities binnen de organisatie te hebben bekleed werd hij in 2010 benoemd tot CEO van Thales Nederland. Edelijn zal op vrijdag 24 april een presentatie geven als keynote spreker. In de presentatie getiteld ‘open innovatie & software ontwikkeling’ vertelt hij hoe Thales inspeelt op de veranderingen in de wereld, en wat dat betekent voor de ontwikkeling van software.

Een inspiratiebron voor vernieuwing van het programmeeronderwijs

Auteur(s): 
David Malan, Harvard
Samenvatting: 

David Malan is professor van de cursus Computer Science 50 aan de prestigieuze Harvard University. CS50 is met 800 studenten en meer dan 100 medewerkers de grootste cursus aan Harvard. Ook de in het curriculum georganiseerde hackatons zijn erg populair en trekken iedere editie meer dan 2000 deelnemers aan.
Bij de organisatie van een vak met een dergelijke omvang komt behoorlijk wat kijken. Uniek aan Malans aanpak is dat hij veel studentassistenten inschakelt voor de cursus, waardoor het een echte cursus voor en door studenten wordt.

Het nieuwe examenprogramma informatica havo-vwo in wording; een discussie over concepten en contexten

Auteur(s): 
Jos Tolboom, SLO
Erik Barendsen, Radboud Universiteit
Samenvatting: 

Op dit moment is een vakvernieuwingscommissie informatica havo-vwo bezig het examenprogramma te actualiseren. De commissie onderscheidt voor het vak informatica relevante concepten van die voor de toepassing van informatica relevante contexten. In deze werkgroep bespreken de leiders met de deelnemers welke dat zijn. En in welke mate havo- en vwo-leerlingen concepten en contexten moeten beheersen.

Slimme en creatieve oplossingen voor de stad van de toekomst

Auteur(s): 
Mettina Veenstra, Saxion
Samenvatting: 

Steden hebben de komende decennia te maken met diverse uitdagingen. Denk aan leegstand in winkelgebieden, toenemende verstedelijking en vergrijzing. Nieuwe technologische ontwikkelingen zoals het “Internet of Things” en “Big Data” en nieuwe vormen van samenwerking en innovatie zoals open en sociale innovatie kunnen een rol spelen bij het aangaan van deze uitdagingen. Zo kunnen steden zich ontwikkelen als smart cities die voorbereid zijn op de toekomst.

Studenten en docenten echt digitaal verbonden door Zaakgericht Werken

Auteur(s): 
Danielle van Laar, Mozard BV
Jozef Jan Vonhof, Mozard BV
Samenvatting: 

Nu het succes van Zaakgericht Werken zich binnen overheidsinstellingen heeft bewezen liggen er grote kansen binnen het onderwijs! Het ’alles in één’ principe, waarbij alle digitale processen zullen plaatsvinden vanuit één Zaaksysteem, kan hierbij mogelijkheden bieden. Zaakgericht Werken is dé standaard voor (digitale) dienstverlening, digitalisering en informatisering. Het maakt het eenvoudiger om organisatie breed in één overzicht de dossiers met documenten en statussen van alle zaken van één student te tonen.

Workshop Cratch/Snap

Auteur(s): 
Joek van Montfort, Stichting Scratchweb
Samenvatting: 

Gereedschappen die er kinderachtig uitzien hoeven helemaal niet ongeschikt te zijn om volwassen concepten te onderwijzen. Integendeel, het beperken van alledaags programmeursleed van typ- en syntaxfouten door te werken met een blokgebaseerde taal geeft de ruimte om veel dieper in te gaan op de onderliggende concepten. Zijn de concepten eenmaal begrepen dan is gebruik ervan in andere meer productiegerichte talen betrekkelijk eenvoudig.

Pagina's

Subscribe to RSS - NIOC 2015 Enschede