PO

Primair Onderwijs

Programmeren en Kunst

Auteur(s): 
Felienne Hermans, Technische Universiteit Delft
Samenvatting: 

Bij programmeren denken we al snel aan de betahoek: wiskunde logisch nadenken, robots en sensoren. Maar programmeren is veelzijdiger dan dat!
In deze workshop ga jij aan de slag met Python en ... kunst! Maak een spirograafachtig kunstwerk, of stort je op een random gedicht of verhaal, of verzin verzin helemaal zelf een kunstwerk.

Teaching Computing Through Magic

Auteur(s): 
Paul Curzon, Queen Mary University of London
Samenvatting: 

KrasLamp: A refactoringassistant for K-12 students

Auteur(s): 
Alaaeddin Swidan, Technische Universiteit Delft
Samenvatting: 

In KrasLamp we present an automatic web-assistant that provides instantaneous refactoring suggestion to students about their code, while they are coding in Scratch. In software engineering, refactoring is the operation of changing existing code for the sake of making it easier to maintain and understand in the future. With KrasLamp, we aim at introducing higher level concepts of software engineering to K-12 students so that they can create cleaner code rather than any code. The tool is designed to handle particular code smells: bad naming, long scripts, duplicate code, and dead code.

De afwezigheid van meisjes in het Nederlandse Informatica-onderwijs

Auteur(s): 
Cocky Booij, VHTO Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek
Samenvatting: 

Presentatie over de afwezigheid van meisjes in het Nederlandse Informatica-onderwijs met de vraag ‘wat doen we fout’ en vooral ‘hoe kan het beter’. Met internationale vergelijking en onderzoeksgegevens. Met als voorbeelden van succesvolle initiatieven om meisjes én juffen enthousiast te maken voor computational thinking en coding.

Betapunt Noord: Programmeren in Noord-Nederland

Auteur(s): 
Jan Salvador van der Ven, Stichting Groningen Programmeert
Hylke Faber, Hanzehogeschool Groningen
Samenvatting: 

Voor basisscholen is het lastig om een goede keuze te maken uit het groeiend aanbod van materialen en lesprogramma’s voor programmeeronderwijs. Om scholen bij hun keuze te helpen brengt Bètapunt Noord, samen met scholen en leerkrachten, het beschikbare aanbod aan programmeerlessen in kaart. Dit resulteert in een kieswijzer voor programmeeronderwijs die is gebaseerd op daadwerkelijke ervaring van leerkrachten die in de klas met de lesstof hebben gewerkt.
In deze sessie zullen we verslaan over de aanpak, alsmede een demonstratie geven van de gecreëerde kieswijzer.

Codasium, het nieuwe programmeeronderwijs binnen het VO?!

Auteur(s): 
Luc van Leeuwe, Lyceum Kralingen
Samenvatting: 

ICT wordt steeds belangrijker. Als we kijken naar het codeer-/programmeeronderwijs in po/vo lopen we als land achter op ontwikkelingen in andere landen (b.v. Engeland).
Wij als school zien codeer-/programmeeronderwijs niet alleen als een middel ICT-vaardig(er) te worden, maar ook als middel andere competenties te ontwikkelen (logisch denken, analyseren, plannen, samenwerken, etc.). Competenties die horen bij wereldburgerschap.

Programmeerpaspoort

Auteur(s): 
Jan Salvador van der Ven, Stichting Groningen Programmeert
Hylke Faber, Hanzehogeschool Groningen
Eelco Braad, Hanzehogeschool Groningen
Marlou Hospes, Stichting Openbaar Onderwijs Groningen
Samenvatting: 

In het basisonderwijs wordt steeds vaker aandacht besteed aan programmeren, of aan computational thinking als onderdeel van leerlijn digitale geletterdheid. De niveauverschillen tussen kinderen hierin zijn groot, mede doordat sommige kinderen zelf al thuis bezig zijn met programmeren. Dit maakt het ingewikkeld voor leerkrachten om de lesstof af te stemmen op het niveau van de leerling.

Kinderen leren programmeren

Auteur(s): 
Jos Linneman, Friesland College
Samenvatting: 

Studenten pedagogisch werk leren leerlingen van de basisschool spelenderwijs programmeren. Hoe gaat dit in zijn werk? Welke resultaten levert dit op?

Security & hackers: success and epic fails

Auteur(s): 
Edwin van Andel, Zerocopter
Samenvatting: 

Edwin van Andel, drukte al knoppen vanuit de wieg. In zijn jeugdjaren was geen apparaat veilig voor hem, en zijn pubertijd werd door het ontdekken van computers, modems en de hack-tic door zijn naasten omschreven als een “zeer desastreuze periode”.

Na het -zoals zijn advocaat aangeeft- “Onderzoeken van mogelijk aanwezige informatie op open systemen”, kwam hij uiteindelijk in dienst bij een grote IT distributeur, waar hij al snel uitgroeide tot senior consultant met een risico tag, en werd hij uit veiligheidsoverwegingen voornamelijk op langdurige buitenlandse projecten gezet.

Programmeren uit de betahoek

Auteur(s): 
Felienne Hermans, Technische Universiteit Delft
Samenvatting: 

Felienne is universitair docent aan de Technische Universiteit Delft, waar ze onderzoek doet naar programmeren voor iedereen, van spreadsheetgebruikers tot jonge kinderen. Felienne’s grootste passie in het leven is om haar enthousiasme voor programmeren met anderen te delen. Ze geeft wekelijks les in programmeren op een school in Rotterdam. Ze organiseert de Joy of Coding-conferentie, een conferentie voor developers in Rotterdam, die het plezier en de kunst van programmeren promoot. Felienne is ook host op SE-radio, een van de meest populaire software podcasts op het web.

Pagina's

Subscribe to RSS - PO