Overig

Aandacht voor gegevens

Auteur(s): 
C.M. Veenstra-Strijland, Nijenrode, universiteit voor Bedrijfskunde, Breukelen
Samenvatting: 

In een introductiecursus informatica dient aandacht besteed te worden aan gegevensstructurering. Normalisering is voor inleidende cursussen een te complexe methode. Deze paper beschrijft een vrij intuïtieve methode om een gegevensmodel te ontwikkelen.

De ontwikkeling van een intelligente programma-ontleder als onderdeel van een intelligent onderwijssysteem

Auteur(s): 
K. Bertels, UFSIA, Antwerpen, België
Ph. Vanneste, KULAK, Kortrijk, België
Samenvatting: 

In deze bijdrage bespreken we kort de verschillende manieren waarop men met een computer kan omgaan in het onderwijs. Vervolgens behandelen we meer specifiek intelligente onderwijssystemen (I.O.S.) en hun impact op het leer- en onderwijsproces. Na een voorbeeld van een I.O.S. uit het domein van programmeren, bespreken we het eigen onderzoek dat zich ook in dat domein situeert. Zowel de structuur van programmeerkennis als de oorzaken van studentenfouten worden beschreven.

Informatiebeleid: 'kiezen of verliezen!'

Auteur(s): 
G.W. van Putten, sectie Informatiekunde, Nijenrode, universiteit voor Bedrijfskunde, Breukelen
Samenvatting: 

Deze bijeenkomst heeft tot doel: een inzicht bieden in het belang van informatiesystemen voor onderwijsinstellingen en de rol die informatiebeleid hierbij kan spelen. Dit doel wordt bereikt door een aantal informatiekundige modellen en theorieën toe te passen op onderwijsinstellingen.

Het gebruik van ALEXIS bij inleidend programmeeronderwijs, een experiment

Auteur(s): 
T.C. Ruys, faculteit Informatica, Universiteit Twente, Enschede
Samenvatting: 

ALEXIS is een computerprogramma dat een hulp kan zijn voor de docent die vaardighedenonderwijs verzorgt. Dit artikel beschrijft een experiment met ALEXIS bij inleidend programmeeronderwijs, waaruit blijkt dat ALEXIS de kwaliteit van programmeeronderwijs kan verbeteren.

Windowgebruik bij meervoudige documentverwerking

Auteur(s): 
D. de Bruijn, Vakgroep Psychonomie, Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht
Sj. de Mul, Vakgroep Psychonomie, Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht
H. van Oostendorp, Vakgroep Psychonomie, Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht
Samenvatting: 

In een experiment is de invloed van "alternerende" en "simultane" computer-windows op het integreren van informatie uit meerdere teksten onderzocht. Daartoe is gekeken naar het ontdekken van inconsistenties (het aantal, de snelheid en de herkenning) die in de teksten waren aangebracht. Proefpersonen bleken bij alternerende windows in vergelijking met simultane windows inconsistenties vooral efficiënter te ontdekken.

Virtual Organizations

Auteur(s): 
Peter-Jan Hagendoorn, Hanzehogeschool Groningen
Jelle de Boer, Hanzehogeschool Groningen
Samenvatting: 

Om enerzijds concurrentievoordeel te behalen en anderzijds innovativiteit te realiseren, zijn bepaalde conjunctuurgevoelige bedrijven zich anders gaan organiseren. Met name langlopende contracten met toeleveranciers zijn stopgezet en men heeft kleine bedrijfjes uitgedaagd om, door middel van onderlinge samenwerking, concurrerende aanbiedingen te doen betreffende de productie van halffabrikaten en deelproducten. De, van oorsprong, kleine bedrijfjes organiseren zich onder een gemeenschappelijke noemer en treden ook als zodanig naar buiten (PR, promotie, communicatie, website, etc).

Game Development Kit voor studenten en docenten zonder programmeerervaring

Auteur(s): 
Linda Burgers, Hogeschool INHolland
Samenvatting: 

Workshop voor een rijke multimediale omgeving voor theoretische vakken met veel hands-on voor de deelnemers. De deelnemers kunnen aan het eind van de workshop de eigen game mee naar huis nemen. In de workshop wordt de deelnemers duidelijk gemaakt hoe de synergie tussen gaming en theorieonderwijs gevonden kan worden.

Programmeren met Alice

Auteur(s): 
Els van Tol, Hageveld College
Petra Kellerhuis, Carmel College Salland
Samenvatting: 

Alice is een educatief programma, ontwikkeld door universiteiten in de VS, waarmee je op visuele manier kunt programmeren. Leerlingen leren de basisconcepten van object georiënteerd programmeren. Alice is zowel geschikt voor (interactieve) animatiefilms en voor het op bouwen van spellen. Het programma werkt vrij intuïtief, de programmacode wordt opgebouwd door instructies te slepen. De leerlingen krijgen inzicht in programmastructuren zonder dat daarbij programmacodes ingetikt worden.
In de workshop zal een introductie gegeven worden van de mogelijkheden van Alice.

Presence and the design of trust

Auteur(s): 
Caroline Nevejan, Hogeschool van Amsterdam / Universiteit van Amsterdam
Samenvatting: 

Caroline Nevejan neemt de vorm van ICT-onderwijs onder haar hoede. Zij was een van de oprichters van de Waag Society. Ook was Caroline directeur van de afdeling onderwijsresearch en ontwikkeling van de HvA. In 2000 organiseerde zij het teacherslab, een evenement voor alle docenten om hun kennis over ICT en onderwijs te versterken. Zij werkt nu in de communicatie-wetenschap aan haar proefschrift Presence in Learning Environment, met prof. Cees Hamelink. Zij heeft de primaire focus op 'de mens achter de computer'.

ICT in andere disciplines

Auteur(s): 
Wiro Niessen, Erasmus MC / TU Delft
Samenvatting: 

Het onderwerp van gesprek van Wiro Niessen is ICT in andere disciplines. Hij kan bijzonder beeldend spreken over zijn vakgebied: de toepassing van imaging voor de medische praktijk, met name in de radiologie en de hart- en vaatchirurgie. Hij heeft ook een duidelijke en overdraagbare visie op de relatie tussen die toepassingen en voorafgaand fundamenteel onderzoek.

Pagina's

Subscribe to RSS - Overig