Overig

FELIX: een intelligent COO systeem

Auteur(s): 
H. Kuiper, Fysisch en Elektronisch Laboratorium TNO, Den Haag
J.G.M. van der Arend, Fysisch en Elektronisch Laboratorium TNO, Den Haag
Samenvatting: 

Doel van de sessie is om de mogelijkheden van Intelligent Computer Ondersteund Onderwijs (ICOO) te demonstreren. Dit door middel van een werkend ICOO-systeem, FELIX genaamd, dat is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Defensie.

Kwaliteitsbeoordeling ten bate van selectie van educatieve programmatuur

Auteur(s): 
I.D.H. Harmsen, Educational Computing Consortium b.v., Enschede
A. Bergers, Educational Computing Consortium b.v., Enschede
Samenvatting: 

Het Soft- en Courseware Evaluatiecentrum (SCEN) beoordeelt sinds 1986 educatieve programmatuur en publiceert daarover onder andere in het tijdschrift COS en in SCEN-specials.
De evaluatieprocedure bestaat hierin dat elk programma door minimaal twee docenten in de klas beoordeeld wordt en dat zowel een materiedeskundige als een onderwijskundige (een SCEN-medewerker) een beoordeling geven. Allen gebruiken door SCEN ontwikkelde evaluatie-instrumenten.

School Informatie Service Centrum

Auteur(s): 
M.M. van der Laan, Technologie Centrum Limburg, Heerlen
Chr. Leenders, Hogeschool Katholieke Leergangen, Sittard
Marcel van Kan, Telematica International B.V., Nederweert
Peter Dieteren, Kennistransfer, Hogeschool Katholieke Leergangen, Sittard
Samenvatting: 

In 1991 is Technologie Centrum Limburg gestart met het project 'School Informatie Service Centrum' (SISC).
Doel van het project is het realiseren van een elektronische dienst (via een videotexsysteem) voor in eerste instantie het Algemeen Voortgezet Onderwijs/LBO en het basisonderwijs. Het SISC is een instrument dat ingezet kan worden in de alledaagse school- en onderwijspraktijk, en wel als een communicatie- en informatiesysteem.

Emancipatorische onderwijsmaatregelen binnen de Introductiecursus informatica - een onderzoeksproject van de Open universiteit

Auteur(s): 
W.D.J. Vlas, Afd. Onderzoek & Evaluatie, Technische Wetenschappen, Open universiteit, Heerlen
C.K.M. Crutzen, Afd. Onderzoek & Evaluatie, Technische Wetenschappen, Open universiteit, Heerlen
G.J.M. Joosten, Afd. Onderzoek & Evaluatie, Technische Wetenschappen, Open universiteit, Heerlen
Samenvatting: 

Een verslag van de achtergronden, de opzet en de uitvoering van een onderzoeksproject waarin onderwijsmaatregelen zijn ontwikkeld, uitgetest en geëvalueerd voor het verbeteren van de instroom, het onderwijsrendement en de doorstroming van vrouwen binnen het informatica- onderwijs aan de Ou.

Dynamisch Curriculum Ontwerp

Auteur(s): 
A.E.N. Hacquebard, Adviesbureau voor Informatica en Onderwijs Hacquebard B.V., Hummelo
Samenvatting: 

Een curriculum, de beschrijving van een onderwijsproces, behoort flexibel te zijn en te voldoen aan eisen gesteld door wetenschap, praktijk, en beroepsuitoefening. De methode dynamisch curriculum ontwerp is een hulpmiddel bij ontwerpen en onderhouden van een curriculum.

Het gebruik van metaforen in het informatica-onderwijs

Auteur(s): 
M.F.J. Leipoldt, Vakgroep Informatica, Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam
Samenvatting: 

Het veelvuldig gebruik van metaforen (en modellen) in het onderwijs is op zichzelf geen opzienbarende zaak. Metaforen in ruimere en engere zin, dode en levende metaforen als mede overwerkte metaforen hebben allen een functie bij het presenteren van materiaal dat voor de ontvanger nieuw is. Het informatica-onderwijs is hierop geen uitzondering. Toch verkeert het informatica-onderwijs in twee opzichten in een aparte positie. Ten eerste is het vakgebied nog betrekkelijk jong, ten tweede wordt het vakgebied gedomineerd door Engelstalige literatuur.

Methodiek en systematiek van (printer)troubleshooting

Auteur(s): 
A.F.J. van Baarsen, Datashare Opleidingen B.V., Veenendaal
Samenvatting: 

In dit artikel wordt uiteengezet op welke wijze inzicht en vaardigheden verkregen worden in de troubleshooting systematiek bij printerproblemen op microcomputers. Op het NIOC'90 is aan de hand van een model voor printeraansturing de methodiek en systematiek van troubleshooting uitgelegd, met daarbij een praktijkgedeelte om de theorie te toetsen.

Een intelligent tutorsysteem voor het leren programmeren

Auteur(s): 
E.A. Reinders-Machowska, Vleermuis Software Research, Utrecht
Samenvatting: 

Binnen Vleermuis Software Research is gestart met de realisatie van een Intelligent Tutoring System (lTS) dat gebaseerd is op Volmac Structured Program design (VSP). De VSP-methodiek ondersteunt het ontwerpen van programma's. Dit paper behandelt de wijze waarop het ITS wordt ontwikkeld.

Prototyping van COO m.b.v. een workbench

Auteur(s): 
J.H. Verpoorten, Vakgroep Computer & Letteren, Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht
Samenvatting: 

Het ontwikkelen van courseware is identiek aan het definiëren van een leermachine. Gesteld wordt dat de leermachine fundamenteel afwijkt van het ' warme' onderwijs, hetgeen bij de ontwikkeling tot bepaalde problemen leidt. Een modelgeoriënteerde ontwikkeling als praktijkoplossing, alsmede twee voorbeelden, worden beschreven.

Beoordeling van leerboeken informatica met behulp van een checklist. Een proef met docenten

Auteur(s): 
M.L.P. de Jong, Kluwer Bedrijfswetenschappen, Deventer
Samenvatting: 

Voor het beoordelen/selecteren van leerboeken kan een checklist met beoordelingscriteria een handig hulpmiddel zijn. Een dergelijke checklist is, inclusief verantwoording, ontwikkeld en vervolgens tijdens NIOC'90 door docenten als proef toegepast op concrete leerboeken. Dit artikel doet verslag daarvan.

Pagina's

Subscribe to RSS - Overig