Overig

Dat zoeken we op!

Auteur(s): 
P. Jansen, TIOBE
Samenvatting: 

In het bekende TV-programma “Twee voor Twaalf” moeten 2 kandidaten 12 vragen beantwoorden. De ene persoon is de feitenkenner, de andere persoon mag antwoorden in een encyclopedie opzoeken indien de eerste het niet weet. Op het moment dat het opzoeken begint gaat een klok lopen om strafpunten te berekenen. Door deze opzet wordt de feitenkenner geportretteerd als de slimmerik en de opzoeker als zijn hulpje die strafpunten krijgt voor het opzoeken. "Twee voor Twaalf" lijkt op het hedendaagse reguliere onderwijs.

Mens-machine Interactie in de praktijk

Auteur(s): 
M. Aalderink, Bonifatiuscollege Utrecht
M. Loots, Bonifatiuscollege Utrecht
Samenvatting: 

Smartphones (zoals iPhone en Android) zijn hot, vooral door de ruime beschikbaarheid van apps. Het ontwikkelen apps, kleine applicaties voor mobiele toestellen, heeft een grote vlucht genomen. Hét kenmerk van een goede app is een eenvoudige en intuïtieve gebruikersinterface die de gebruiker in staat stelt om zijn doel zo snel mogelijk te bereiken. Het ontwerpen en ontwikkelen van een app is een goede introductie op mens-machine interactie.

Computing in the UK school system - The problems and one puzzle piece of a solution

Auteur(s): 
M. Kölling, University of Kent, Canterbury, UK
Samenvatting: 

Computing in English schools is - as in many countries - in a dismal state. In many schools, computing is not taught anymore, having been replaced with instruction in text processing and other office products. Even when computing is taught, it is often not delivering what we would like to see. Yet, there are options other than wearing kids down with PowerPoint.

Virtuele klas in plaats van f2f onderwijs

Auteur(s): 
H. Pootjes, Open Universiteit
B. Pauw, Open Universiteit
Samenvatting: 

Bij de Open Universiteit zijn sinds 2005 experimenten uitgevoerd met begeleiding van cursussen in de virtuele klas. De bedoeling daarvan was te kijken of reguliere begeleidingsbijeenkomsten in studiecentra (“(werk)colleges”) vervangen konden worden door online begeleiding. Na een aantal succesvolle pilots worden sinds 2007 steeds meer cursussen bij de faculteit Informatica online met behulp van Elluminate software begeleid. Bij deze online begeleidingsbijeenkomsten communiceren de studenten en docenten via het internet. Docenten kunnen aan de hand van PowerPoint-presentaties les geven.

A look at Computer Science Education in France

Auteur(s): 
B. Cornu, CNED
Samenvatting: 

Generally speaking, France made the choice that Computer Science is not a subject to be taught in schools, but a set of transverse competences to acquire. We mostly speak about “integrating Information and Communication Technologies into Education”, rather than “teaching Computer Science”. Several plans and projects have been launched by the Ministry. And some processes for assessing pupils’ ICT competences have been established.

ICT & Nieuwe Media - Iets Voor Jou? - Aanbevelingen voor een eigentijdse beroepenvoorlichting en een betere aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

Auteur(s): 
Henny Scholten
Samenvatting: 

Beroepsoriëntatie wordt binnen het voortgezet onderwijs op zeer verschillende manieren ingevuld. Voor wat betreft het beroepsveld ICT & Nieuwe Media kan worden aangenomen dat er niet op een gestructureerde wijze aandacht wordt gevraagd voor ICT & Nieuwe Media beroepen. Dit is zowel voor het bedrijfsleven als voor het onderwijs een gemiste kans. Dat echter de nodige aandacht wordt gegeven aan een realistische en enthousiasmerende beroepenvoorlichting in de sector ICT & Nieuwe Media is zeer gewenst, zo niet noodzakelijk, en wel om de volgende redenen:

Kwaliteitszorg in BVE-instellingen

Auteur(s): 
drs. A. Beck, coordinator kwaliteitszorg, Vereniging BVE
Samenvatting: 

a. Wie of wat is de Vereniging BVE
b. Achtergronden kwaliteitszorg in de BVE-sector
c. Kwaliteitszorg in het Middelbaar Beroepsonderwijs in Nederland. Daarbij wordt aandacht besteed aan de navolgende aspecten:
* kwaliteitsdefinitie
* de klanten van het secundair beroepsonderwijs
* huidige kwaliteitsbewakingsinstrumenten
* systematische kwaliteitszorg
* uitgangspuntenkwaliteitszorgstelsels
* referentiekader kwaliteitszorg
* stand van zaken kwaliteitszorg in de BVE-sector
* kwaliteitszorg in de BVE-sector 1994-2000

Pagina's

Subscribe to RSS - Overig