VO

Kids in Control as creative designers

Auteur(s): 
Nardie Fanchamp, Hogeschooldocent Lectoraat Science- en Techniekeducatie Fontys Pabo Limburg
Nienke Valkhoff, Incontrol Simulation Solutions
Trefwoorden: 
Simulatie Ontwerp Software, Serious gaming
Samenvatting: 

‘Kids in Control’: een inspirerend onderzoek naar talenten en leren van leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs. De ervaringen en opbrengsten van een pilotstudie waarin leerlingen met professionele ontwerpsoftware simulaties bouwen van fabricageprocessen.
Het onderzoek belicht de bruikbaarheid en inzet van professionele simulatie ontwerpsoftware als cognitieve tool. De volgende fase van het onderzoek, uitgevoerd door het Lectoraat Science- en Techniekeducatie in het primair onderwijs, komt eveneens in beeld.

Hoe denken we er over? Informatica in het voortgezet onderwijs

Auteur(s): 
Nico van Diepen, Universiteit Twente
Samenvatting: 

De auteur heeft onderzoek gedaan naar de verschillende inzichten en opvattingen over het vak informatica in het vo. Daarbij heeft hij informatici uit vo, hbo, wo, lerarenopleiding en auteursteams gevraagd om zevenendertig stellingen op een specifieke wijze te sorteren, volgens de regels van de Q-methodologie. Deze stellingen betroffen het vak informatica, de plaats van het vak en de rol van de docent. Negenenvijftig aangeschrevenen hebben de Q-sort ingevuld.

Ervaringen met het Gebruik van Sociale Media in het Voortgezet Onderwijs

Auteur(s): 
Jan-Willem van ’t Klooster, Universiteit Twente, j.w.vantklooster@utwente.nl
Melanie Janssen, Bonhoeffer College
Trefwoorden: 
Sociale media, voortgezet onderwijs, Twitter
Samenvatting: 

Hoewel sociale media zeer populair zijn onder jongeren, is over de effecten van het gebruik van sociale media voor onderwijsgerelateerde doeleinden in het VO tot op heden nog weinig bekend. Deze bijdrage bericht daarom over de resultaten van een verkennende studie naar het gebruik van sociale media in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

De computer verdwijnt, lang leve ambient intelligence!

Auteur(s): 
Henk van Leeuwen, lector Ambient Intelligence, Saxion, h.vanleeuwen@saxion.nl
Trefwoorden: 
Ambient intelligence, smart environment, context awareness, disappearing computer, IT-opleiding, ethiek, ubiquitous computing
Samenvatting: 

De dominante, zichtbare aanwezigheid van computers is op zijn retour. De technologie die ons eens de computer bracht, raakt verweven in de alledaagse dingen en wordt onopvallend. De gewone dingen worden verrijkt met rekenkracht, krijgen sensoren waardoor ze gevoelig worden voor wat in hun omgeving gebeurt, en ze hebben een radio aan boord om onderling te communiceren.

Math-Bridge, een internationale wiskundebrug tussen VO en HO, ook voor informaticastudenten

Auteur(s): 
Josje Lodder, Open Universiteit, josje.lodder@ou.nl
Johan Jeuring, Open Universiteit / Universiteit Utrecht, johan.jeuring@ou.nl
Samenvatting: 

Internationaal kampen universiteiten en studenten met aansluitproblematiek op het gebied van wiskunde. Math-Bridge is een internationaal project gericht op het aanpakken van deze problematiek. Doel van het project is het digitaal beschikbaar stellen van remediërend wiskundemateriaal in verschillende talen, voor eerstejaars studenten van verschillende opleidingen

Informatica in het VO: hoe verder?

Auteur(s): 
René Franquinet, Vereniging i&i, r.franquinet@ieni.org
Bert Zwaneveld, Ruud de Moor Centrum, Open Universiteit, bert.zwaneveld@ou.nl
Samenvatting: 

Kort samenvat gaat het bij informatica in de bovenbouw van havo en vwo om de volgende twee zaken:
– de concepten achter de computer, in brede zin, dus ook internet, mobiele telefonie, enzovoorts
– het ontwerpen, bouwen en implementeren van (eenvoudige) systemen, meestal met ict aangeduid, speelt een rol.

InfVO - een Amsterdamse steun in de rug voor VO-Informatica

Auteur(s): 
Eelco Dijkstra, InfVO, Vrije Universiteit, Universiteit van Amsterdam, eelco@infvo.com
Trefwoorden: 
Informatica-onderwijs, Voortgezet Onderwijs, bijscholing docenten, afstandsonderwijs, Open Educational Resources, Web Science
Samenvatting: 

Het vakgebied informatica1 maakt, zeker het laatste decennium, nog steeds een snelle ontwikkeling door. Dit betreft zowel de wetenschap en de technologie, als ook de toepassingen en de toepassingsgebieden. Deze veranderingen hebben gevolgen voor de universitaire opleidingen Informatica, die een steeds breder gebied bestrijken, en daarmee ook aantrekkelijk worden voor andere profielen in het voortgezet onderwijs (VO) dan alleen Natuur&Techniek.

Bouw een intelligente robot in de klas met Dwengo

Auteur(s): 
Peter Bertels, Dwengo vzw, peter@dwengo.org
Francis Wijfels, Universiteit Gent, francis.wijffels@UGent.be
Karel Bruneel, Universiteit Gent, karel.bruneel@UGent.be
Trefwoorden: 
Elektronica, microcontrollers, programmeren, robotica, voortgezet onderwijs
Samenvatting: 

Elektronica is niet meer weg te denken uit onze samenleving: niet enkel computers en spelconsoles, maar ook alledaagse huishoudtoestellen of auto’s zitten vandaag vol met micro-controllers. We staan er niet bij stil dat in elk van die micro-controllers een programmaatje loopt dat er voor zorgt dat alles correct werkt in interactie met de omgeving. Informatica in actie, dus.

Robotica

Auteur(s): 
Johan Korten
Samenvatting: 

Binnen met name het voortgezet onderwijs, komt steeds meer belangstelling voor Robotica. Daarbij vragen zaken als de betekenis van Robotica voor Informatica, positieve effecten van Informatica op toestroom van jongens én meisjes, de borging van robot wedstrijden in het onderwijs en een pleidooi voor een doorlopende leerlijn Robotica vanuit het basisonderwijs tot en met de Hogeschool of Universiteit onze aandacht. Een en ander is inmiddels duidelijk aan het worden, andere aspecten bevinden zich nog in aftastende fase en verdienen verder onderzoek.

Pagina's

Subscribe to RSS - VO