VO

Een opstap naar abstract denken

Auteur(s): 
Elise Boltjes, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
Samenvatting: 

Er zijn weinig meisjes die exacte vakken kiezen. Dat ligt volgens mij niet aan de meisjes, maar aan de gangbare manier van leren en lesgeven. Dit onderzoek herformuleert een informatieanalysemethode tot een leer- en lesmethode die goed aansluit bij de manier waarop meisjes leren. De methode gaat uit van voorbeelden, vandaar dat zij voorbeeldgestuurd onderwijs is genoemd.

Een module over modelchecking voor het vwo

Auteur(s): 
Frits Vaandrager, Radboud Universiteit Nijmegen
David N. Jansen, Radboud Universiteit Nijmegen
Els Koopmans, Olympus College Arnhem
Samenvatting: 

We beschrijven achtergrond, leerdoelen en opzet van een lesmodule over modelchecking voor klas 5-vwo, die dit jaar voor de derde keer verzorgd wordt in een samenwerking tussen de Radboud Universiteit Nijmegen en het Olympus College te Arnhem. Tevens doen we verslag van onze ervaringen bij het geven van deze module.

UvA Webklas Informatica: Wat is een Programma?

Auteur(s): 
Alban Ponse, Universiteit van Amsterdam, alban@science.uva.nl
Stephan Schroevers, Universiteit van Amsterdam, sschroev@science.uva.nl
Trefwoorden: 
Webklas, Internetcursus, Imperatief Programmeren
Samenvatting: 

De Webklas Informatica ‘Wat is een programma?’ is een korte cursus voor scholieren uit 5 en 6-vwo met een Wiskunde B-profiel. Deze webklas wordt sinds 2004 online aangeboden. De deelnemer leert een eenvoudige, imperatieve programmeertaal (programmeerervaring is niet nodig). Het inleveren van opgaven en de bespreking van resultaten en problemen gaat per e-mail. Bij sommige opgaven wordt een toolkit gebruikt, andere zijn theoretisch. De studielast is 10 uur en na succesvolle afronding volgt een certificaat.

Taal- en spraaktechnologie

Auteur(s): 
Marijke Loots, St. Bonifatiuscollege Utrecht
Trefwoorden: 
taaltechnologie, voortgezet onderwijs, spraak, taal
Samenvatting: 

In samenwerking met Studio Taalwetenschap, en ingebed in een projectgroep Taal - en Spraaktechnologie heeft het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (de SLO) een module Spraaksynthese ontwikkeld en op het web beschikbaar gesteld. In de presentatie zijn de belangrijkste onderdelen van de module getoond. De uitwerking van enkele opdrachten is gedemonstreerd met behulp van de in de module genoemde syntheseprogramma’s. Ten slotte zijn enkele mogelijke aanvullingen genoemd op de stof van de module.

Kids in Control as creative designers

Auteur(s): 
Nardie Fanchamp, Hogeschooldocent Lectoraat Science- en Techniekeducatie Fontys Pabo Limburg
Nienke Valkhoff, Incontrol Simulation Solutions
Trefwoorden: 
Simulatie Ontwerp Software, Serious gaming
Samenvatting: 

‘Kids in Control’: een inspirerend onderzoek naar talenten en leren van leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs. De ervaringen en opbrengsten van een pilotstudie waarin leerlingen met professionele ontwerpsoftware simulaties bouwen van fabricageprocessen.
Het onderzoek belicht de bruikbaarheid en inzet van professionele simulatie ontwerpsoftware als cognitieve tool. De volgende fase van het onderzoek, uitgevoerd door het Lectoraat Science- en Techniekeducatie in het primair onderwijs, komt eveneens in beeld.

Hoe denken we er over? Informatica in het voortgezet onderwijs

Auteur(s): 
Nico van Diepen, Universiteit Twente
Samenvatting: 

De auteur heeft onderzoek gedaan naar de verschillende inzichten en opvattingen over het vak informatica in het vo. Daarbij heeft hij informatici uit vo, hbo, wo, lerarenopleiding en auteursteams gevraagd om zevenendertig stellingen op een specifieke wijze te sorteren, volgens de regels van de Q-methodologie. Deze stellingen betroffen het vak informatica, de plaats van het vak en de rol van de docent. Negenenvijftig aangeschrevenen hebben de Q-sort ingevuld.

Ervaringen met het Gebruik van Sociale Media in het Voortgezet Onderwijs

Auteur(s): 
Jan-Willem van ’t Klooster, Universiteit Twente, j.w.vantklooster@utwente.nl
Melanie Janssen, Bonhoeffer College
Trefwoorden: 
Sociale media, voortgezet onderwijs, Twitter
Samenvatting: 

Hoewel sociale media zeer populair zijn onder jongeren, is over de effecten van het gebruik van sociale media voor onderwijsgerelateerde doeleinden in het VO tot op heden nog weinig bekend. Deze bijdrage bericht daarom over de resultaten van een verkennende studie naar het gebruik van sociale media in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

De computer verdwijnt, lang leve ambient intelligence!

Auteur(s): 
Henk van Leeuwen, lector Ambient Intelligence, Saxion, h.vanleeuwen@saxion.nl
Trefwoorden: 
Ambient intelligence, smart environment, context awareness, disappearing computer, IT-opleiding, ethiek, ubiquitous computing
Samenvatting: 

De dominante, zichtbare aanwezigheid van computers is op zijn retour. De technologie die ons eens de computer bracht, raakt verweven in de alledaagse dingen en wordt onopvallend. De gewone dingen worden verrijkt met rekenkracht, krijgen sensoren waardoor ze gevoelig worden voor wat in hun omgeving gebeurt, en ze hebben een radio aan boord om onderling te communiceren.

Math-Bridge, een internationale wiskundebrug tussen VO en HO, ook voor informaticastudenten

Auteur(s): 
Josje Lodder, Open Universiteit, josje.lodder@ou.nl
Johan Jeuring, Open Universiteit / Universiteit Utrecht, johan.jeuring@ou.nl
Samenvatting: 

Internationaal kampen universiteiten en studenten met aansluitproblematiek op het gebied van wiskunde. Math-Bridge is een internationaal project gericht op het aanpakken van deze problematiek. Doel van het project is het digitaal beschikbaar stellen van remediërend wiskundemateriaal in verschillende talen, voor eerstejaars studenten van verschillende opleidingen

Informatica in het VO: hoe verder?

Auteur(s): 
René Franquinet, Vereniging i&i, r.franquinet@ieni.org
Bert Zwaneveld, Ruud de Moor Centrum, Open Universiteit, bert.zwaneveld@ou.nl
Samenvatting: 

Kort samenvat gaat het bij informatica in de bovenbouw van havo en vwo om de volgende twee zaken:
– de concepten achter de computer, in brede zin, dus ook internet, mobiele telefonie, enzovoorts
– het ontwerpen, bouwen en implementeren van (eenvoudige) systemen, meestal met ict aangeduid, speelt een rol.

Pagina's

Subscribe to RSS - VO