HBO-I Domeinbeschrijving Bachelor of ICT 2018

Auteur(s): 
Frens Vonken, Fontys Hogescholen
Samenvatting: 

Hoe ontwikkelen HBO bachelor programma's in het ICT domein zich vakinhoudelijk, welke rol spelen professional skills daarbij en hoe verhouden ze zich tot AD en Professional Master programma's?
In de zomer van 2018 brengt het HBO-I de nieuwe geactualiseerde versie van haar Domeinbeschrijving Bachelor of ICT uit. Daarin wordt antwoord gegeven op bovenstaande vragen.
De nieuwe domeinbeschrijving is vakinhoudelijke geactualiseerd, een beschrijving van professional skills is toegevoegd, AD en Professional Master programma's worden gepositioneerd en de relatie met e-CF wordt toegelicht.
In deze bijdrage wordt kort het proces van totstandkoming toegelicht. Daarna wordt in deelgroepen inhoudelijk ingegaan op overwegingen en gemaakte keuzes en wordt hierop feedback gevraagd.

Doelgroep: