Het meten van zelfstandig leren - Ondersteunt onze ICT-infrastructuur zelfstandig leren?

Auteur(s): 
Gatze Bakker, ICT-consultant, Consultancy & training, Stoas
Samenvatting: 

In de afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor ICT-hardware. Het uitgangspunt van deze vragenlijst is dat investeringen in ICT-hardware voor het primaire proces alleen zin hebben wanneer ICT gebruikt wordt voor de ondersteuning van zelfstandig leren.

Doelgroep: