Adaptieve systemen: een omgeving ondersteunt vele werkvormen

Auteur(s): 
Bert Lichtenberg, Account-manager, HOLOMEDIA BV
Emmy Voorn, Consultant, HOLOMEDIA BV
Samenvatting: 

Een presentatie waarin u door middel van een concrete virtuele omgeving voor leren - HOLO-E - ziet hoe een onderwijsvisie vertaald kan worden in een adaptief systeem. De gebruiker kan verschillende rollen in het systeem hebben en de werkomgeving past zich aan die gebruiker aan. Tevens wordt duidelijk wat de rol van de virtuele omgeving voor leren in het onderwijsproces is. Assessment, leerstijlen en verschillen in leerpad en leertempo zijn daarbij de kernbegrippen.

Trefwoorden: 
Assessment, Competentieleren, Virtuele leeromgeving, Leerstijlen, Adaptieve systemen, Persoonlijk opleidingsplan, Coaching/begeleiding, Metadata, Kwaliteit, Individualiteit

Doelgroep: