Oude wijn in nieuwe zakken: didactische (on)mogelijkheden bij toepassing van ICT in het onderwijs

Auteur(s): 
Drs. M.A.C. Gulmans-van Hengstum, onderwijskundige, Hogeschool Enschede
Samenvatting: 

In veel onderwijsvormen neemt samenwerkend leren (collaborative leaming) een steeds belangrijker plaats in. Het gezamenlijk werken aan taken hierin, stelt specifieke eisen aan de leeromgeving.
Tijdens de presentatie zal aan de hand van een voorbeeld toegelicht worden hoe in verschillende fasen van het leerproces, de leeromgeving LearningSpace van Lotus Notes hierbij ondersteuning kan bieden. Ook het proces van ontwerp en ontwikkeling van de leeromgeving komt aan de orde.

Trefwoorden: 
leren in teams, groepstaken, docent als coach, Learning Space, leerproces, ontwerpstappen, 3-G Model (Collins)

Doelgroep: