Zelfstandig leren, visie en ontwikkeling van leermateriaal

Auteur(s): 
drs. H.T.M. Ritzen, beleidsmedewerker dienst Onderwijs en Studenten Zaken, ROC Oost-Nederland
dhr. M.V.C.M.J. Herijgers, projectleider Wolmit / docent unit Enschede Noord-West, ROC Oost-Nederland
Samenvatting: 

ROC's zijn druk doende om het concept van zelfstandig leren in het onderwijs te implementeren. De deelnemer krijgt meer verantwoordelijkheid en de rol van de docent verandert. Het gebruik van ICT is een belangrijk middel om dit proces van "zelfstandig leren" vorm te geven. In deze presentatie wordt op een interactieve manier aan de hand van de onderwijsvisie van ROC Oost-Nederland besproken hoe ICT als middel kan worden ingezet en hoe ICT-Ieermateriaal t.b.v. ROC's kan worden gemaakt. Een proces van vallen en opstaan! De presentatie wordt afgesloten met een demonstratie een in eigen productie ontwikkelde Cd-rom, getiteld: WOLMIT.

Trefwoorden: 
Zelfstandig leren, Onderwijsvisie, ICT-beleid, ROC, Ontwikkeling Cd-rom, Wolmit

Doelgroep: