Architectuur in het Onderwijs; een mix van business en infrastructuur in het eerste jaar

Auteur(s): 
Hans Schokker, Saxion
Samenvatting: 

IT-Architectuur en “architectuurdenken” is voor een beginnende ICTstudent nogal complex en abstract. Het is voor de meeste mensen lastig om er zich iets bij voor te stellen. Vandaar dat we binnen HBO-ICT hebben gekozen voor een meer “hands-on” aanpak waarbij de link tussen complexe architectuurmodellen en de ICT-werkelijkheid zo direct mogelijk wordt gelegd. De ontwikkelde module kent 4 parallel aan elkaar lopende onderwerpen, te weten business modellen/IT -architectuur, webdevelopment, databases en webtechnologie.
In deze sessie hebben we ons ontwerp en onze ervaringen gedeeld met collega’s uit het werkveld.

Doelgroep: