Opleidingen op het gebied van Management & Beheer van IT infrastructuur; de tweede helft van een Siamese tweeling eindelijk belicht

Auteur(s): 
drs. Claudia Zuiderwijk-Jacobs, directeur, Pink Elephant, Education & Development BV
Samenvatting: 

Tot enkele jaren geleden werd informatietechnologie (IT) vooral geassocieerd met systeemontwikkeling. Organisaties besteedden hier (in tijd en geld) de meeste aandacht aan. De applicatieontwikkeling breidde zich uit van ondersteunende administratieve pakketten tot applicaties die de core business van bedrijven konden versterken. Het verkrijgen van 'competitive edge' middels geautomatiseerde systemen was een veelgehoorde kreet.
Als gevolg hiervan vind je nu binnen veel IT-afdelingen een kloof tussen de afdeling systeemontwikkeling, de paradepaardjes van IT, en het 'ketelhuis': het rekencentrum dat tot taak heeft de machinerie in de lucht te houden.
In aansluiting hierop is in eerste instantie een groot opleidingsaanbod ontwikkeld in systeemontwikkeling. Ontwikkeltalen als COBOL, Pascal, Turbo Pascal, Basic, ontwikkelmethoden als SDM, Fullproof en later Evolutionair ontwikkelen, Prototyping en Object-geori├źnteerd ontwikkelen. Veel opleidingen werden functiegericht aangeboden: opleiding tot systeemprogrammeur, technisch ontwerper, functioneel ontwerper en informatie-analist.
Gepaard gaande met technologische vernieuwingen op het gebied van hardware en de steeds complexer wordende infrastructuur (als gevolg van decentralisatie, groei netwerken, integratie spraak-data) komen organisaties er meer en meer achter dat het weliswaar belangrijk is als het voortraject van automatisering goed geregeld is (systeemontwikkeling), maar het effect teniet wordt gedaan als de achterkant, het beheer, onvoldoende geregeld is. Kijkend naar de totale automatiseringskosten blijkt dat 30% aan systeemontwikkeling en 70% aan beheer en exploitatie besteed wordt. Reden genoeg om meer aandacht aan beheer te geven en het als 'vak' te onderkennen.
Opleidingen
Naar aanleiding van bovenstaande ontwikkelingen is een scala aan opleidingen op het vakgebied ontwikkeld.
- HEAO-BIBA (specifiek beheer specialisatie)
- PC/Netwerk opleidingen gericht de doelgroep van professionals in beheer
- Mainframe systeembeheer opleidingen
- Beheer omscholingstrajecten
- ITIL (specifiek ontwikkelde methodiek voor beheer van IT-infrastructuur)
Maar ook typische sociale vaardigheids opleidingen gericht op IT-beheerders, omdat deze doelgroep specifieke kenmerken heeft. Traditionele rekencentra veranderen doordat zij hun diensten meer en meer 'klantgericht' en marktconform dienen aan te bieden als gevolg van verzelfstandiging, decentralisatie en het veranderende krachtenspel van de business unit manager die voortaan meer en meer een eigen IT-budget heeft. Daarin volstaat het niet om alleen technische trainingen en methodiektrainingen te bieden. Er wordt een ander managementstijl en sociaal gedrag van de 'beheerder' en exploitatiemanager verwacht. Het rekencentrum wordt geconfronteerd met organisatieverandering. Cultuurverandering
is daarbij een belangrijke pijler voor welslagen.
Vandaar dat bij het beschouwen van opleidingen op het vakgebied beheer slechts sprake kan zijn van een geïntegreerd aanbod van vaktechnische, management en sociale vaardigheids opleidingen.
Op een aantal van de bovenstaande punten zal tijdens de presentatie nader worden ingegaan.

Doelgroep: