Interactieve dictaten door middel van Adaptieve Hypertekst

Auteur(s): 
prof.dr. P.M.E. de Bra, Vakgroep Informatica, Technische Universiteit Eindhoven
Samenvatting: 

Door middel van World Wide Web is het eenvoudig mogelijk geworden om dictaten en andere literatuur voor het onderwijs on-line en in hypertekstvorm aan te bieden. Voor het college "Hypermediastructuren en -systemen" aan de TUE wordt sinds begin 1994 van dit medium gebruik gemaakt.
De rijkdom van hypertekststructuren veroorzaakt bij de gebruiker vaak verwarring en desoriëntatie. Vele auteurs zoeken daarom hun toevlucht in het reduceren van de hypertekst tot een of meer lange (lineaire) documenten. Via WWW worden die dan on-line aangeboden (en door de studenten vaak geprint en off-line bestudeerd), maar de navigatiemogelijkheden van hypertekst gaan hierbij verloren.
Om het hypertekst medium te behouden en toch desoriëntatie te vermijden is het hypermediadictaat voorzien van een adaptieve link structuur. De voortgang en opgedane kennis van elke student wordt in logfiles op de server bijgehouden, en gebruikt bij het genereren van de pagina's. Verwijzingen (links) naar pagina's die de student nog niet kan begrijpen worden nog niet getoond, en verwijzingen die overbodig worden verdwijnen. Op deze manier behoudt de student een zo groot mogelijke navigatievrijheid, terwijl verwarring door het benaderen van onbegrijpelijke pagina's of het ongewenst herbezoeken van reeds bekende pagina's wordt vermeden.
Het systeem met adaptieve link structuren kan door de auteur ook worden gebruikt om een on-line dictaat zichzelf tijdens het lezen te laten omvormen tot een naslagwerk. (De ontwikkelversie van het hypermediadictaat kan worden gevonden op http://pcpaul.win.tue.nl/2L670/ terwijl de "oude", nog niet adaptieve versie staat op http://www.win.tue.nl/2L670/)

Doelgroep: