Een naadloze doorstroom van MBO naar HBO middels Papierloos Competentie- en Performance management

Auteur(s): 
Peter de Man
Tineke Buitenwerf
Ton van Beuningen
Samenvatting: 

Onderwijssoorten op elkaar laten aansluiten en studenten gemakkelijk vanuit het onderwijs naar de beroepspraktijk laten overstappen, vereist inzicht in de ontwikkeling van de competenties van de studenten.
Het op zich complexe proces van competentie-gericht-ontwikkelen kan eenvoudig gestructureerd worden door de verantwoordelijkheid van het vragen van feedback en het reflecteren daarop, middels WEB-toepassing TRM, bij de student te leggen. Zo kunnen de docent-studiecoach en de student zich richten op het sturen op competenties.

Doelgroep: