Post-HBO drs-opleiding MIT: innovatie door samenwerking WO-HBO

Auteur(s): 
K. Lemmen Dipl.-Math., Faculteit Technische Wetenschappen, Open Universiteit
prof.dr.ir. F. Mulder, Faculteit Technische Wetenschappen, Open Universiteit
Samenvatting: 

Inleiding
Medio '94 groeide het idee om in een samenwerking van universiteiten en hogescholen een kostendekkende post-HBO-opleiding aan te bieden onder de naam Management, Informatie en Technologie (MIT). Deze opleiding zou tegemoet moeten komen aan de groeiende marktvraag naar beheersing van een mix van informatica en bedrijfskunde.
Kern
Recente ontwikkelingen in de beroepspraktijk, waar de toepassing van informatie- en communicatietechnologie (ICT) cruciaal is geworden in allerlei (bedrijfs)processen en producten, hebben mede ten grondslag gelegen aan het ontwerp van de MIT -opleiding. Doel van de opleiding is om met succes binnen de eigen organisatie ICT -gebruik en -toepassingen te kunnen plannen, ontwerpen, invoeren en uitbouwen, met als uitgangspunt een multidisciplinaire benadering. De doelgroep wordt gevormd door afgestudeerde HBO-informatici (uit HTO of HEAO) mét werkervaring. De MIT- opleiding lijkt tegemoet te komen aan een combinatie van wensen van enerzijds individuele werknemers en anderzijds werkgevers, zoals:
- een fors programma van inhoudelijke 'upgrading' vanuit verschillende disciplines
- een afstudeerproject, waarin gezocht wordt naar een integratie van het geleerde met de eigen beroepspraktijk
- een deeltijdopzet waarbij de cursist ook persoonlijk tijd investeert maar met als duidelijke meerwaarde de drs-titel
- kwaliteit gegarandeerd door een innovatieve bundeling van specifieke deskundigheden en faciliteiten van de Open Universiteit, een hogeschool in een bepaalde regio en een zusteruniversiteit in dezelfde regio
- een landelijk protiel met beperkte lokale inkleuring
- de mogelijkheid om de opleiding 'in company' te volgen.
De MIT-opleiding kost 'all in' fl. 29500,- en is zwaar: de totale omvang is 72 studiepunten, dat is circa 2900 uur studielast met een nominaal traject van 2.5 jaar in deeltijd. De opleiding bestaat voor driekwart uit cursussen met theorie- en practicumcomponenten, waarna de afsluiting volgt met het afstudeerproject. Van het cursorische gedeelte ligt circa tweederde vast met een waaier aan OU-cursussen: de onderwerpen variëren van objectoriëntatie tot software management en informatie-economie. De rest wordt besteed aan geselecteerde 'up to date' vakken van de nabij gelegen zusteruniversiteit (met eventueel een aandeel van de hogeschool) en een keuzepakket van OU-cursussen: we treffen hier onderwerpen aan als multimedia, industriële automatisering, groepsbesluitvorming, exploitatie en beheer, client/server technologie en workflow management.
Afsluiting
September 1995 startte een eerste groep in Den Haag en inmiddels draait de MIT-opleiding niet alleen daar (OU/Haagse Hogeschool m.m.v. TU Delft) maar ook in Eindhoven (OU/Hogeschool Fontys m.m.v. TU Eindhoven), en gaat MIT binnenkort starten in Zwolle (OU/Hogeschool Windesheim m.m.v. Univ. Twente) en zeer waarschijnlijk in Amsterdam (OU/Hogeschool Holland m.m.v. VU Amsterdam). De ervaringen zijn tot nog toe bemoedigend.
Het MIT-model biedt ons inziens ook in andere situaties een nieuw perspectief, zoals bijvoorbeeld bij informatica-scholingsprogramma's voor werkloze academici en HBO'ers of bij nieuwe 'hybride' initiële informatica-opleidingen waarbij studeren en werken hand-in-hand gaan.

Doelgroep: