Informatica in het voortgezet onderwijs!?

Auteur(s): 
D. Ikkersheim, voorzitter Vereniging voor informatiekunde / informatica en informatietechnologie in onderwijs
Samenvatting: 

Wil het keuze-eindexamenvak informatica op een middelbare school worden ingevoerd per 1 augustus 1998 dan zal een school dit echt heel graag moeten willen. Een school zal veel voorzieningen moeten treffen op lokaal niveau om aan de randvoorwaarden te voldoen. De centrale overheid heeft een specifieke verantwoording voor nieuwe vakken. Het is jammer te moeten constateren dat ondanks een positieve insteek er concreet weinig ondersteuning te verwachten valt. Op dit moment lijkt het er op dat een school veel van haar eigen middelen zal moeten aanwenden om het vak informatica te realiseren.
Zonder te willen klagen is er een reƫle kans aanwezig dat informatica niet of in geringe mate van de grond zal komen door gebrek aan ...... ?
Het zou jammer zijn indien ik gelijk krijg. Daarom moet er dus iets veranderen.

Doelgroep: