Telematica in het voortgezet onderwijs: recente ontwikkelingen in kaart gebracht

Auteur(s): 
drs. J.C. Lepeltak, stafmedewerker informatica / nieuwe technologie├źn, Instituut voor Leerplanontwikkeling SLO
Samenvatting: 

Het gebruik van telematica is in het voortgezet onderwijs in opmars. Ondanks het ontbreken van een duidelijke educatieve telematica-infrastructuur zijn er in Nederland toch interessante ontwikkelingen gaande. Diverse systemen staan het onderwijs momenteel ter beschikking (van SLO-Lijn tot Chemnet). De educatieve telematica-activiteiten hebben een verschillende achtergrond:
1. Gedreven door onderwijsinhoudelijke vernieuwing
De opname van aspecten van telematica inde kerndoelen van het vak informatiekunde in de basisvorming levert een ankerpunt voor educatieve telematica-activiteiten in het curriculum.
2. Opgezet vanuit onderwijsinnovatie-projecten
In het kader van een aantal landelijke innovatie-projecten (zoals PRINT/PIT) wordt recentelijk praktische scholing aangeboden aan docenten op het gebied van persoonlijk telematica-gebruik. Daarbij ligt het accent op telematica-gebruik voor de onderlinge communicatie tussen netwerken van leraren en de mogelijkheden van specifieke informatiebronnen die voor docenten relevant zijn (professionalisering).
3. Autonome ontwikkelingen in het veld
Een beperkt aantal scholen doet mee aan internationale E-mail projecten die voortkomen uit de onderwijskundige visie en het beleid van de school (bijvoorbeeld bij het vreemde talenonderwijs, internationalisering).
In deze presentatie worden genoemde ontwikkelingen aan de hand van voorbeelden nader geschetst. Ook worden, op basis van onderzoeksgegevens en ervaringen met het gebruik van het BBS SLO-Lijn van de laatste jaren, enkele aanbevelingen gedaan.

Doelgroep: