NIOC 2011 Heerlen

Smart & Connected Learning

Auteur(s): 
A. Brugman, Cisco Systems
Samenvatting: 

Next Generation Learning Tools.
De ervaring leert dat de studenten niet meer dezelfde studenten zijn als 10 jaar geleden. Scholen moeten daarom deze studenten van de 21ste eeuw een platform aanbieden om zich te onderscheiden op de hedendaagse globale arbeidsmarkt.

Het meten van kwaliteit, de kwaliteit van het meten

Auteur(s): 
J. Bakker, Hogeschool InHolland
Samenvatting: 

Kwaliteit is een niet meer weg te denken begrip geworden in alle soorten bedrijven, organisaties en instellingen. En dat is terecht! Maar het meten van kwaliteit is heel wat moeilijker dan velen willen geloven en ik kan mij dan ook niet aan de indruk onttrekken dat in veel bedrijven, organisaties en instellingen kwaliteit langzaam een karikatuur van zich zelf aan het worden is. Kwaliteit levert steeds meer bureaucratie en steeds minder “kwaliteit”. De oorzaak hiervan zien we ook terugkomen bij vele andere, veel gehanteerde, managementtechnieken.

Hanze Talents leading the Change

Auteur(s): 
J. Bredek, Hanze Hogeschool
P. Boonstra, Hanze Hogeschool
Samenvatting: 

Honours: van ambitie naar praktijk In de winter van 2010 is de School of ICT begonnen met de opzet van haar honoursprogramma. Een programma bedoelt voor excellente studenten: studenten die meer kunnen en willen. Vragen die bij deze opzet een belangrijke rol spelen zijn:
. Waarom een honoursprogramma?
. Wat is een excellente student?
. Hoe benader, selecteer en volg je een excellente student?
. Hoe ziet een honoursprogramma er uit?
. Wat vraagt een dergelijk programma van haar omgeving?

Beachelorreferaat: opzet en ervaringen

Auteur(s): 
H. Koppelman, Universiteit Twente
B. van Dijk, Universiteit Twente
G. van der Hoeven, Universiteit Twente
Samenvatting: 

Deze bijdrage beschrijft het vak Bachelorreferaat, dat gedurende één semester wordt gegeven als verplicht vak aan bachelorstudenten Technische informatica en Bedrijfstechnologie aan de Universiteit Twente. Studenten formuleren een onderzoekvoorstel, voeren het onderzoek uit, schrijven daarover een paper en presenteren de resultaten op een studentenconferentie van één dag. Studenten wordt bij het doen van het vak veel structuur en ondersteuning aangeboden. Anderzijds is een belangrijk kenmerk dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun onderzoek en er zelf de ‘eigenaar’ van zijn.

Software Architectuur op de Hogeschool Utrecht

Auteur(s): 
W. Wiersema, Hogeschool Utrecht
Samenvatting: 

Geïnspireerd door het NIOC 2009 is de Hogeschool Utrecht (HU) met meer nadruk aan de slag gegaan met Software Architectuur en Onderzoek. In deze lezing licht Wiebe Wiersema (Lector Digitale Architectuur aan de HU) toe hoe er inmiddels 13 ECTS Software architectuur en onderzoek is ingebed in het Informatica onderwijs.
Het afgelopen jaar heeft een eerste groep Informatica studenten deelgenomen aan de “specialisatie software architectuur”In deze lezing wordt o.a. ingegaan op de aanpak, de leerdoelen, het curriculum en de ervaringen van het afgelopen jaar.

SOA - je zal het maar krijgen

Auteur(s): 
J. Hellings, Hogeschool van Amsterdam
Samenvatting: 

De opleiding informatica geeft samen met de bedrijfskundige informatica van de HvA en het bedrijf GloMidCo (Global Middleware Consultancy) het vak Service Oriented Architecture (SOA). Het doel van de lessen is de studenten kennis te laten maken met SOA, wat is het, wat kan het en hoe voer je het uit? De student krijgt werkcolleges, waarin diverse aspecten van SOA worden behandeld. Daarnaast krijgen de studenten in teams van zes, een casus de G-Amazon (Glomidco Amazon) die ze moeten maken in TIBCO een SOA-platform.

Hoe ziet de praktijk eruit?

Auteur(s): 
A. Klein, Openline
M. Lingeman, Nederlandse Spoorwegen
J. van Rooij, Oce
F. Schonewille, Facilicom
A. Vissers, Fontys hogeschool
F. Vogd, CIO platform
Samenvatting: 

Tijdens de paneldiscussie zullen de panelleden vanuit hun eigen perspectief de problematiek ‘Hoe ziet de praktijk eruit’ te lijf gaan.
Onder de inspirerende leiding van Foppe Vogd zullen ook de aanwezigen in de zaal bij het onderwerp worden betrokken.
Het gaat in deze discussie niet om het gelijk, maar om na afloop van elkaar te weten welke acties er nodig zijn om de wereld van het onderwijs en die van het bedrijfsleven te verbinden. Kortom: een boeiend en interactief geheel met alle aanwezigen om elkaar beter te begrijpen en te kunnen versterken.

Samen sterk op de internationale markt

Auteur(s): 
E. van der Sanden, Fontys hogeschool
M. van Lierop, Fontys hogeschool
Samenvatting: 

Voor buitenlandse studenten is het Nederlandse duale hoger-onderwijssysteem onbekend. Door een gemeenschappelijk eerste semester aan te bieden kunnen deze studenten op een veilige manier kennismaken met beide vormen van hoger onderwijs. Afhankelijk van hun ambitie en resultaten in dat semester stromen zij daarna zonder tijdsverlies door naar het universitaire programma of naar het hbo-programma. Bijkomend voordeel is dat op deze manier gezamenlijk geworven kan worden in het buitenland .

OO-programmeren met Greenfoot

Auteur(s): 
M. Loots, Bonifatius College, Utrecht
Samenvatting: 

Java wordt in het VO met name aangeboden met een grafische interface, om de basisprincipes van programmeren aan te leren. Voor toepassing van Java als OO-taal wordt BlueJ soms gebruikt. BlueJ heeft als voordeel dat het laat zien hoe objecten worden aangemaakt, en hoe vervolgens de methoden van deze objecten kunnen worden aangeroepen. De mate waarin de aanroep visuele effecten heeft is echter beperkt, en niet heel eenvoudig uit te breiden of aan te passen.

Mythbusters filmpje maken als onderwijsvorm

Auteur(s): 
G. Bisschop, Hogeschool Zuyd
M. van de Laar, Hogeschool Zuyd
Samenvatting: 

Bij diverse lessen rond het onderwerp “Security” binnen ons dagelijks onderwijs vragen wij studenten, naast het standaard portfolio, waarin uitwerkingen van opdrachten, onderzoeksverslag, urenverantwoording, bronnenverantwoording en reflectie zitten, ook een film te maken in de stijl van Mythbusters, een programma van Discovery channel.
De Mythbusters laten zien hoe het mogelijk is om wetenschappelijk verantwoord onderzoek begrijpelijk, interessant, maar vooral vermakelijk en knallend te presenteren.

Pagina's

Subscribe to RSS - NIOC 2011 Heerlen