Een tijd-(en grenze)loze manier van onderwijs: Pedagogical Patterns

Auteur(s): 
Christian Köppe, Hogeschool Utrecht, christian.koppe@hu.nl
Samenvatting: 

Overal ter wereld wordt onderwijs gegeven. En overal ter wereld probeert men dit zo goed mogelijk te doen. Hoewel er veel verschillen tussen landen en culturen zijn, blijken de best practices van onderwijs toch redelijk overeen te komen. Patterns zijn al lang bekend in de ICT-wereld, maar patterns zijn ook bij uitstek een geschikte manier om de best practices van onderwijs over grenzen heen te communiceren en te documenteren. Verschillende personen en internationale projecten werken aan pattern languages om de kennis over onderwijs nog gestructureerder ter beschikking te stellen, waarbij ook naar nieuwe onderwijsvormen en -technologieën wordt gekeken. Dit artikel presenteert pedagogische patterns. Daarbij wordt naast een algemene introductie van patterns ook naar de structuur en de concrete toepassing van patterns gekeken aan de hand van een aantal voorbeelden. Verder laten we nog zien aan de hand van een voorbeeld hoe nieuwe patterns worden gedocumenteerd op basis van best practices. Tenslotte wordt ook naar een aantal andere onderwijsrelevante patterns gekeken.

Trefwoorden: 
Patterns, didactiek, onderwijsvormen

Doelgroep: