Courseware Telematica: Voorbeeld van een gesimuleerde beroepssituatie als interactieve leeromgeving

Auteur(s): 
P.C. Pel, Centrum Innovatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, Den Bosch
Samenvatting: 

Het PRINT-project telematica heeft courseware ontwikkeld rond het leren toepassen van verschillende telematicamiddelen voor diverse opleidingen binnen het Leerlingwezen. Uitgangspunt daarbij was een praktijk- en probleemgerichte benadering. Verschillende cases werden ontwikkeld waarin een zo volledig mogelijke simulatie van de beroepswerkelijkheid werd gecreëerd. In deze simulatie moeten de leerlingen in de rol van beroepsbeoefenaar al dan niet gebruik mak end van ter beschikking staande telematicamiddelen reële problemen zien op te lossen.