NIOC 2018 Leeuwarden

Calibratie van beoordelingen als kwaliteitstool

Auteur(s): 
Karel Pieterson, NHL Stenden Hogeschool
Samenvatting: 

Beoordelingen van afstudeerzittingen en stagepresentaties vinden over het algemeen plaats door daartoe aangewezen docenten, eventueel aangevuld met extern deskkundigen (uit het werkveld of docenten van andere HBO-ICT opleidingen), gebaseerd op het beoordelingsmodel dat door de desbetreffende opleiding gehanteerd wordt (het competentiemodel HBO-ICT). Dit blijft echter altijd een momentopname, waarbij de samenstelling van het beoordelend panel invloed zou kunnen uitoefenen op het resultaat.

MBO LAB: HET KAN WEL!

Auteur(s): 
Leo de Wit, MBO Raad
Liesbeth van den Berg, Ministerie van OC&W
Bert Lichtenberg, Inspectie van Onderwijs
Samenvatting: 

Regels? HET KAN WEL!
De collega's waarschuwen je: wat wil jij met het onderwijs, binnen de huidige regels, dat kan noot. Maar is dat zo?
Inspectie, Ministerie en MBO Raad willen graag met jou in gesprek om te kijken wat er mogelijk is. Veel kan namelijk wel.

Programmeren en Kunst

Auteur(s): 
Felienne Hermans, Technische Universiteit Delft
Samenvatting: 

Bij programmeren denken we al snel aan de betahoek: wiskunde logisch nadenken, robots en sensoren. Maar programmeren is veelzijdiger dan dat!
In deze workshop ga jij aan de slag met Python en ... kunst! Maak een spirograafachtig kunstwerk, of stort je op een random gedicht of verhaal, of verzin verzin helemaal zelf een kunstwerk.

Teaching Computing Through Magic

Auteur(s): 
Paul Curzon, Queen Mary University of London
Samenvatting: 

Kijkje in de keuken: ingrediënten voor beroepsondersteunend onderzoek bij HBO-ICT

Auteur(s): 
Johan Blok, Hanzehogeschool Groningen
Bas Heijne, Hanzehogeschool Groningen
Samenvatting: 

De voorbije paar jaar heeft het praktijkgericht onderzoek een belangrijke positie ingenomen binnen het hoger onderwijs. De realisatie en implementatie van een beroepsproduct is niet langer voldoende en afdoende om het HBO-niveau van de informaticastudent te valideren – een onderzoekende houding en insteek zijn minstens net zo belangrijk.

Flip de voorbereiding

Auteur(s): 
Jille Treffers, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Theo Theunissen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Niek van Diepen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
René Bakker, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Samenvatting: 

De voorbereiding van een flipped classroom les vergt veel tijd. Een vrij groot percentage van de ingeleverde opdrachten moet door de docent vóór elke les bekeken worden om een goed beeld te krijgen van waar de klas behoefte aan heeft.

Afstudeerprojecten in ICT-onderwijs

Auteur(s): 
Splunter van Sander, Universiteit van Amsterdam
Jorg Brunner, Universiteit van Amsterdam
Samenvatting: 

Wat zijn belangrijke randvoorwaarden afstuderen in de ICT? Wat doen Nederlandse BSc ICT gerichte opleidingen, en opleidingen met grote aantallen studenten? Waar liggen de mogelijkheden bij bedrijven? Waar liggen innovatiemogelijkheden?
De BSc opleidingen met ICT richtingen zijn populair en maken een sterke groei door. Veel onderwijsvormen kunnen meegroeien, maar bij elk afstudeerproject is een inhoudelijk academisch expert betrokken. Hoe kun je, vanuit de opleiding, grip krijgen op de groei van studenten met afstudeerprojecten met behoud van kwaliteit?

Activerende didactiek met praktische 'unplugged' werkvormen

Auteur(s): 
Renske Smetsers, Radboud Universiteit Nijmegen
Martin Bruggink, Technische Universiteit Delft
Samenvatting: 

Unplugged werkvormen bieden docenten uit onder- en bovenbouw een handvat om leerlingen op een actieve manier de kracht van informatica te laten ervaren. Het gaat om werkvormen waarbij geen computers worden gebruikt en waarbij de nadruk ligt op concepten zoals algoritmen en programmeren. Leerlingen leren op een efficiënte wijze over deze concepten en krijgen zo inzicht in de werking van de ICT in de wereld om hen heen. Tijdens de workshop zullen de deelnemers kennis maken met enkele reeds geteste, unplugged werkvormen door deze zelf, alsof ze leerling zijn, te beleven.

Garfield als oplossing voor rekenproblemen

Auteur(s): 
Ate de Boer, Effectief Onderwijs
Samenvatting: 

Het huidige rekenonderwijs schiet voor veel leerlingen in Nederland tekort. Zeker voor leerlingen met specialistische onderwijsbehoeften. Longitudinaal onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) , onder leiding van prof. dr. A.J.J.M. Ruijssenaars en prof. Dr. A.E.M.G. Minnaert, toont aan dat een substantieel deel van de Nederlandse leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs cruciale rekenfundamenten (rekendrempels) niet in voldoende mate beheerst. Daardoor wordt het werkgeheugen voor het oplossen van deelsommen gebruikt en niet voor een strategie of oplossing van een bewerking.

Pagina's

Subscribe to RSS - NIOC 2018 Leeuwarden