NIOC 2007 Amsterdam

ICT Uitdagingen in de ruimtevaart

Auteur(s): 
Rob Postema
Samenvatting: 

Projecten binnen de context van ESA en Galileo vragen om inzet van hooggekwalificeerde mensen met specifieke vaardigheden op de gebieden van Lucht- en Ruimtevaart en ICT. Vaak is ruime ervaring in het gebied een vereiste om aan de slag te kunnen gaan. LogicaCMG heeft gemerkt dat het moeilijk is om pas afgestudeerden in te zetten in dergelijke projecten. Daarom heeft LogicaCMG een masterclass opgestart, waarin pas afgestudeerden worden opgeleid tot "software engineers for space projects".

Open source principes in het Onderwijs

Auteur(s): 
Marko van Eekelen, Open Universiteit
Samenvatting: 

Het CodeYard project is een initiatief van de Radboud Universiteit Nijmegen ondersteund door Stichting NLnet, Capgemini en IBM. Het doel is om scholieren en informaticadocenten van de middelbare school, door heel het land, in contact te brengen met de wereld van Open Source, Informatica en elkaar. De nadruk ligt op programmeren en software ontwikkelprojecten. CodeYard bestaat al twee jaar - er zijn 177 scholieren, 47 docenten en 57 projecten aangemeld.

Samenwerken aan informatica

Auteur(s): 
Marco Meurink
Michel van Ast, Hogeschool Utrecht, michel.vanast@hu.nl
Samenvatting: 

Informatica in de 2e fase havo/vwo is een vak in beweging. In een project onderzoeken 11 VO-scholen, de Hogeschool Utrecht, de Radbouduniversiteit en het Ontwikkelcentrum of het mogelijk is om een on-line community te bouwen met een dekkend en flexibel lesmateriaalaanbod. Als basis gebruiken we daarbij een herziene versie van de methode Turing.
In deze workshop lichten we onze plannen toe en discussiëren we met u over de mogelijkheden.

Informatica in alle profielen

Auteur(s): 
C. de Beurs
M. Loots
Samenvatting: 

In nauwe samenwerking tussen VO-scholen, UvA en VU wordt inhoud ontwikkeld voor informatica in de tweede fase. Docenten uit VO en HO werken gezamenlijk aan thema’s als ‘mens machine interactie’,‘criminaliteit op het web’,‘datamining’, ‘medische beelden’, ‘biometrische identificatie’, ‘navigatie’, ‘computerarchitectuur’ en ‘robotica’. Daarnaast hebben HvA, INHOLLAND, UvA en VU het unieke initiatief genomen om HO-docenten in te zetten bij de uitvoering van informaticaonderwijs op scholen in de regio Noord-Holland/Flevoland.

Vrije Software en Open Standaarden

Auteur(s): 
C. Segers, Academie voor ICT & Media, Avans Hogeschool, bestuurslid 'Internet Society Nederland' (ISOC), lid RvA 'Holland Open' (HOSP), cam.segers@avans.nl
H. ten Berge, Internet Society Nederland (ISOC), hinde@staff.isoc.nl
Samenvatting: 

Science, Education and Learning in Freedom (SELF) is een internationaal project dat een platform biedt voor het gezamenlijk delen en ontwikkelen van onderwijs- en trainingsmateriaal over Vrije Software en Open Standaarden. Het SELF Platform is gericht op onderwijsinstellingen, trainingsorganisaties, Vrije Software communities, software bedrijven, uitgeverijen en overheidsinstellingen.
Doel van de dag is om de deelnemers een serie handvatten aan te reiken om concreet aan de slag te kunnen met vrij beschikbare software en bijbehorende lesmaterialen.

Digital World - De invloed van internet op leven en werk

Auteur(s): 
Tanja Ubert, Hogeschool Inholland
Samenvatting: 

Internet zorgt voor fundamentele veranderingen in de business, in verdienmodellen maar ook in manieren waarop ondernemingen zijn ingericht en samenwerken. De klant vindt de leverancier in plaats van omgekeerd. De concurrent zit slechts één muisklik verder. Bedrijfsketens worden korter. Deze ontwikkelingen vereisen vaak dan ook een andere strategie of ook bedrijfsaanpak.

Fundamenten van de informatica in het HBO-programma

Auteur(s): 
J. Baeten, Technische Universiteit Eindhoven
S.P. Luttik, Technische Universiteit Eindhoven
Samenvatting: 

Een opvallend verschil tussen WO- en HBO-programma's in de informatica is het veelal ontbreken van fundamentele informatica in de HBO-programma's. Zodoende komen HBO-studenten vragen als "Wat is een computer?", "Wat is een algoritme?", "Wat kan een computer?" en "Wat kan een computer niet?" in hun opleiding niet tegen.
De auteurs houden een pleidooi om deze situatie te veranderen, en geven redenen waarom deze kennis ook voor HBO-studenten nuttig is.

Een naadloze doorstroom van MBO naar HBO middels Papierloos Competentie- en Performance management

Auteur(s): 
Peter de Man
Tineke Buitenwerf
Ton van Beuningen
Samenvatting: 

Onderwijssoorten op elkaar laten aansluiten en studenten gemakkelijk vanuit het onderwijs naar de beroepspraktijk laten overstappen, vereist inzicht in de ontwikkeling van de competenties van de studenten.
Het op zich complexe proces van competentie-gericht-ontwikkelen kan eenvoudig gestructureerd worden door de verantwoordelijkheid van het vragen van feedback en het reflecteren daarop, middels WEB-toepassing TRM, bij de student te leggen. Zo kunnen de docent-studiecoach en de student zich richten op het sturen op competenties.

Onderwijsrobots binnen Technische Informatica Hogeschool Rotterdam

Auteur(s): 
Mohammed Abdelghany, Technische Informatica, Hogeschool Rotterdam
Samenvatting: 

De NXT-legomindstorm en de BoeBot (Bord of Education) worden momenteel bij TI / HR ingezet om de studenten vertrouwd te maken met het programmeren. NXT programmeeromgevingen en BoeBot programmeren komen uitvoerig aan de orde en verrijken de programmeervaardigheden van de studenten in 3de en 4de generatie programmeertalen, m.n. JAVA en C. Robots in het onderwijs zijn erg populair onder de studenten en worden ingezet in binnen en buitenschoolsactiviteiten. De activiteiten bestrijken het programmeerkunst voor het reguliere onderwijs en andere verwante aandachtsgebieden, m.n.

De Haagse aanpak van de Bachelor ICT: een praktisch toepasbaar competentiemodel

Auteur(s): 
Ru Klein, De Haagse Hogeschool
Samenvatting: 

De Haagse Hogeschool werkt met de bouwstenen uit het model van de Bachelor of ICT.
Wij hebben een competentiemodel ontwikkeld dat aansluit op de Bachelor of ICT. Het wordt gebruikt door de vijf opleidingen van onze academie, die zich daardoor in samenhang naar de studenten kunnen presenteren. Het wordt bovendien zowel gehanteerd bij het traditionele onderwijsaanbod als bij het vraaggestuurd onderwijs dat wij verzorgen.

Pagina's

Subscribe to RSS - NIOC 2007 Amsterdam