Een nieuw curriculum informatiekunde voor het HEAO - resultaat van een (unieke) samenwerking

Auteur(s): 
J. Snijders, Sector Economie, Hogeschool West-Brabant, Breda
H. Plessius, Hogeschool voor Economie en Management, Utrecht
C. Desain, Sector Economie, Hogeschool West-Brabant, Breda
Samenvatting: 

In dit artikel worden de werkzaamheden besproken van de projectgroep 'Vernieuwing van het leerplan AIV (Automatisering van de Informatie Verzorging) voor het HEAO'. Als concreet voorbeeld passeert het curriculum voor de propedeuse wat uitgebreider de revue.

Doelgroep: