Het opzetten van een nieuwe opleiding in de Informatica. Resumé van een proces

Auteur(s): 
M. Lootens, BSO/IS Oost B.V., Apeldoorn
R. Riepma, Christelijke Hogeschool Windesheim, Zwolle
Samenvatting: 

De overheid wil via zogenaamde VIT-projecten de Informatica opleidingen in Nederland vernieuwen. Een van de terreinen waarop dringend vernieuwing nodig is, is dat van de geautomatiseerde informatie-uitwisseling tussen organisaties: EDI is niet zomaar mode. Personeelsadvertenties op dit gebied geven blijk van een groeiende vraag naar deskundigen op zowel technisch als organisatiekundig terrein. 'Informatieketen' is geen vaag begrip meer, maar heeft een concrete invulling gekregen. Dit artikel gaat over het opzetten van een nieuwe studierichting daarvoor.

Doelgroep: