Een leerplan Sociale Informatiekunde voor het HSAO

Auteur(s): 
H. van Lieshout, CAUSA, Hogeschool Eindhoven, Eindhoven
Samenvatting: 

Het VIT-project Leerplan Informatica HSAO heeft in een jaar tijd geresulteerd in een leerplan op het gebied van de beroepsspecifieke sociale informatiekunde in het Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs (HSAO). De daarin beschreven leerplan-onderdelen zijn mede gebaseerd op een beknopt onderzoek naar informatica-toepassingen en hun gevolgen in het betrokken werkveld.

Doelgroep: