Informatiekunde voor het HBO; een nieuwe leermethode

Auteur(s): 
Th.J. Miedema, InfoSource, Diemen
Samenvatting: 

Vanuit de vraagstelling: 'Waarom een nieuwe leermethode en hoe kom je tot vernieuwing in het informatiekunde-onderwijs?', wordt in deze bijdrage uiteengezet waarom een vernieuwing noodzakelijk is, wat deze inhoudt en wat de consequenties zijn voor docenten, studenten en de aansluiting bij de beroepspraktijk.

Doelgroep: