Nieuwe werkvormen in HCI-onderwijs

Auteur(s): 
ir. H. Koppelman, Docent, Open Universiteit Nederland
dr.ir. C.A.P.G. van der Mast, Universitair docent, Technische Universiteit Delft
dr. E.M.A.G. van Dijk, Universitair docent Universiteit Twente
dr. G.C. van der Veer, Universitair hoofddocent, Vrije Universiteit
Samenvatting: 

Er wordt een presentatie/demonstratie gegeven van een cursus Human-computer interaction (HCI). De cursus is probleemgestuurd. Groepen van studenten krijgen de opdracht een interactief systeem te ontwerpen. De groepen maken daarbij gebruik van een 'shared workspace' en zo nodig van 'real-time conferencing'. Voor relevante bronnen worden studenten veelal verwezen naar het WWW.
De eerste ervaringen met de cursus worden beschreven.

Trefwoorden: 
Probleemgestuurd, human-computer interaction, teleleren

Doelgroep: