Informaticascholing: met het oog op de toekomst

Auteur(s): 
prof.dr. R.A.M. Pruijm RA, adviseur directie dienst Informatie Technologie Centrum, ING Groep
Samenvatting: 

Steeds snellere veranderingen in beleid, ondernemingen stellen totaal andere eisen aan de organisatie van de informatieverzorging en de benodigde vaardigheden.
Rondom IT bestaat een aantal hardnekkige misverstanden die een grote rol spelen bij het inrichten van het informatica-onderwijs. Deze zijn o.a. de techniek doet het (oftewel IT is produktiefactor), de PC maakt het makkelijker, we leven in een informatiemaatschappij e.d.
Het zijn paradoxen die tot verkeerde conclusies leiden over de toekomst van het informatica-onderwijs. Dit staat niet aan het einde maar juist aan het begin.

Doelgroep: