Modern Universitair informatica-onderwijs

Auteur(s): 
dr. P. van Bommel, Universitair docent, Universitaire School voor Informatica, Katholieke Universiteit Nijmegen
drs. T. de Weert, directeur, Universitaire School voor Informatica, Katholieke Universiteit Nijmegen
Samenvatting: 

Bij de Universitaire School voor Informatica (Faculteit Wiskunde en Informatica) van de KU Nijmegen loopt een driejarig studeerbaarheidsfondsproject dat uitgaat van de filosofie dat studenten later alleen professioneel kunnen opereren in bedrijfsleven en research als zij dit professionele opereren hebben geleerd tijdens de studie. Dit impliceert enerzijds een handelingsgerichte didactiek (Ieren door doen) gebaseerd op een loopbaan in professioneel probleemoplossen (van leerling naar expert); anderzijds een handelingsgerichte didactiek voor leren studeren: een loopbaan van leerling tot academisch professional. Anders gezegd: leren professioneel te werken door te leren professioneel te studeren.
Enerzijds heeft dit implicaties voor de student op het gebied van studieplanning en studiemanagement (deelproject studiecontracten), anderzijds voor de werkvormen die tijdens de studie gehanteerd worden. Deze werkvormen impliceren realistische problemen, projectmatig werken,teamwerk, etc. (deelproject uitdagend onderwijs). Professioneel informatica studeren kan verder alleen in een professionele computergebaseerde werkomgeving die algemene tools bevat (tekstverwerker, databasepakket, spreadsheet, simulatietool - Arena, computer algebra tool - Maple), communicatie software (waaronder WWW-browser, WWW-editor), groupware (Lotus Notes) en planningssoftware (organizers); deze studieomgeving maakt deel uit van een groot elektronisch leernetwerk van studenten en docenten. Overigens is deze studieomgeving aanvullend aan normaal persoonlijk contact dat uitgangspunt blijft.
Tegen deze achtergrond zijn de volgende vormen van uitdagend onderwijs gerealiseerd:
- Professioneel studentensoftwarehuis (GiPHouse) waarin systemen voor echte klanten worden ontwikkeld. Naast de gebruikelijke programmeeropgaven (en systeemanalyse en software engineering) biedt GiPHouse belangrijke voordelen: het resulterende systeem zal in de praktijk gebruikt worden, er moet met opdrachtgevers en gebruikers gecommuniceerd worden, en er wordt met verschillende rollen gewerkt, waaronder Project Team Member, Project Manager, Quality Assurance, Contract Owner.
- Een op het afstuderen voorbereidend seminarium in de vorm van een wetenschappelijke (internationale) studentenconferentie. De organisatie van deze conferentie is in handen van de studenten zelf, waarbij zij samenwerken in verschillende teams, waaronder het Programme Committee, Team of Conference Organizers, Local Organizing Committee, Discussants en Editors. De kwaliteit van de ingediende artikelen wordt bewaakt door docenten, maar ook door medestudenten (refereeing).
- Het Student Research Lab (SRL) waarin afstudeeronderzoek gecombineerd wordt met onderzoeksdienstverlening aan bedrijven of organisaties. Het SRL biedt de mogelijkheid om naast een hoofdproject verschillende nevenprojecten uit te voeren. Dit leidt tot een flexibele opzet, waarin studenten enerzijds "inzetbaar" zijn, maar anderzijds ook kunnen solliciteren naar bepaalde functies binnen het SRL. Voordeel van dit laatste is bv. dat studenten een interne academische afstudeeropdracht kunnen doen (hoofdproject), en tegelijkertijd kunnen werken aan een meer praktijkgericht stage project bij een bedrijf (nevenproject).
Deze onderwijsvormen realiseren een leernetwerk van studenten, mede-studenten en docenten. Communicatie en werk in dit leernetwerk wordt met name ondersteund door de faciliteiten van de elektronische werkomgeving. Daardoor worden tussenresultaten (bv. voorlopige versies van scripties) en managementrapporten (bv. plan van aanpak, actuele planning) beter zichtbaar voor medestudenten, docenten, en de buitenwereld. Dit werkt erg stimulerend.
In de presentatie worden genoemde vormen van uitdagend onderwijs met inbreng van studenten van de Universitaire School voor Informatica gepresenteerd tegen de achtergrond van professioneel leren door professioneel doen.

Doelgroep: