Mogelijke opzet voor een cursus Duurzaamheid van ict

Auteur(s): 
dr. Anda Counotte, Open Universiteit, anda.counotte@ou.nl
dr.mr.ir. Theo Thiadens, Fontys Hogeschool voor ICT, thiadens@ict-management.com
prof. dr. Marko van Eekelen, Radboud Universiteit en Open Universiteit, marko.vaneekelen@ou.nl
Samenvatting: 

Lang is aangenomen dat de ict-branche een milieuvriendelijke bedrijfstak is. Dat blijkt niet het geval: er is onder andere een hoog gebruik van energie en schaarse metalen. Toekomstige informatici moeten weten welke aspecten van belang zijn voor een duurzame bedrijfsvoering in ict-intensieve organisaties.
Om duurzaam te ondernemen in de ict-sector zijn de volgende ingrediënten nodig die de basis kunnen vormen voor een cursus Duurzaamheid van ict: een definitie van het begrip ‘duurzaam’, kennis van de aspecten die voor aantasting van het milieu zorgen, kennis van beleid, wet- en regelgeving, kennis over gedragverandering, weten wat duurzaamheid van ict inhoudt, milieuzorg via het raamwerk Duurzaamheid, kennis van technologische oplossingen en weten wat en hoe er gemeten kan worden. Om deze kennis te ontwikkelen gaan onderwijs en onderzoek hand in hand.
De auteurs nodigen andere instellingen uit om in nationaal en internationaal verband mee te werken aan het ontwikkelen van zo’n cursus.

Doelgroep: