Een voorbeeld van een virtuele kennis- en leeromgeving in het onderwijs

Auteur(s): 
Bert Lichtenberg, Account-manager, HOLOMEDIA BV
Jan-Paul van der Heide, Consultant, HOLOMEDIA BV
Samenvatting: 

Doel van de presentatie is geïnteresseerden te laten ervaren hoe men met behulp van een virtuele omgeving, gebaseerd op onderwijskundige visie, het onderwijs eenvoudig kan innoveren. Centraal binnen de visie staat de lerende als individu. Ieder individu maakt samen met andere individuen deel uit van diverse groepen. De flexibiliteit van de omgeving maakt het mogelijk op alle behoeften in te spelen. Zo kunnen onder andere project- en probleemgestuurd onderwijs, ontdekkend en constructivistisch leren geïntegreerd worden ondersteund.

Trefwoorden: 
Assessment, Competentieleren, Virtuele leeromgeving, Didactische werkvormen, Adaptieve systemen, Persoonlijk opleidingsplan, Coaching/begeleiding, Onderwijsvernieuwing, Groepsleren, Individualiteit, Interactief

Doelgroep: