De Propedeuse: meer dan een eerste jaar

Auteur(s): 
Henk Plessius, Hogeschool Utrecht, Instituut voor ICT, henk.plessius@hu.nl
Hans van der Meer, Hogeschool Utrecht, Instituut voor ICT, hans.vandermeer@hu.nl
Samenvatting: 

Binnen het HBO is er discussie over de rol van de propedeuse in de studie: moet er zo snel mogelijk gekozen worden voor een vakspecifieke invulling zodat studenten vroegtijdig weten waar ze aan toe zijn? Of kan via een brede propedeuse een inleiding worden verzorgd op het gehele domein waarna vanaf het tweede jaar de vakspecifieke invulling begint?
In dit artikel laten we zien hoe binnen het Instituut voor ICT van de Hogeschool Utrecht geprobeerd is een synthese te bereiken tussen deze twee opvattingen. Ook beschrijven we hoe een nieuwe propedeuse vorm heeft gekregen en welke factoren aanleiding hebben gegeven tot die vernieuwing.

Trefwoorden: 
Propedeuse, competenties, HBO-ict

Doelgroep: