Het InnovatieLab, een hybride leeromgeving

Auteur(s): 
Ben Visscher, ROC van Amsterdam
Reza Esmaili, Hogeschool van Amsterdam
Samenvatting: 

In deze presentatie zal ingegaan worden op het ontstaan (de why) van het InnovatieLab, wat we hiermee willen bereiken en hoe we het hebben vormgegeven.
Aan de hand van een concreet voorbeeld willen we de successen en de dilemma's delen met de deelnemers aan de workshop.

Doelgroep: